HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 021.

Dátum 1818. április 21.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 2 + 20 pagina, 16 db. melléklet.

Szöveg

(Összeírás, úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Richter János tiszttartó és Herdt Lipót kamarai mérnök.
Rakatz:
Első osztályba sorolt helység; határait az összeírás alkalmával a mérnök bejárta. – Egy, második csoporban lévő uradalmi ház van mindössze, a kerülőház, méretei, értéke a mellékletben lévő becslés szerint. – A földeken mindent termesztenek az egy stációnyira lévő Szentmiklóson értékesítik, vagy a két és fél stációnyira lévő Temesvárott, kocsik terhelhetősége. – Területe mérnökileg ki van mérve, három nyomásra felosztva. – Erdők nincsenek a praedium területén. – A földek klasszifikációja, szőlők nincsenek, sem szőlőtelepítésre kijelölt terület. – Mellékletekben szalma árának kimutatása az 1790–1798 évek között; elöljáróság tanúsítványa a szalma árának alakulásáról; hasznavehetetlen földek részletezése, maradványföldek nagysága, jövedelmi kimutatások; földek klasszifikációja.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Rakatz (praedium)

Tartalomgazda