HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 024.

Dátum 1811. december 5.
Jelleg

Eredeti, német nyelvű példány, 2 melléklettel, 36 pagina, sajátkezű aláírások.

Szöveg

[Becslés] "Schatzung", amelyet a rékási districtus másodosztályba sorolt helységéről dolgoztak ki a kamara temesvári számvevőségén.
Oláhbentsek:
Az összeírás szerint 23 féltelkes, 95 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 20 házas zsellérből áll lakossága, az általuk fizetett úrbéri census együttes összege; kisebb adományokra (kulináriákra) az uradalomnak fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. A robotot az urbárium szerint részben természetben teljesítik, részben pénzen megváltják, pénzértéke; házatlan zsellérek robotjukat pénzen váltják meg, 9 évi átlag szerinti összege. – Nem telki állományú földek után fizetett census összege, holdanként 30 krajcárjával számítva, együttesen. Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. Gabonatized mennyisége 9 év alatt búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, zabból és kukoricából. Kicsinybeni eladás nincs a faluban magában, az összeírás szerint a három mérföldnyire fekvő Temesvár piacán adják el termékeiket, ennek árának figyelembevételével adja meg hat évi átlag nyomán a gabonatized egyes tételeinek pénzértékét, levonva belőle a szállítás költségeit. Kender és lentized hozama a kilenc év alatt, pénzértéke; báránytized jövedelme 9 év alatt, méhtized jövedelme; bortized hozamának évi átlaga, pénzértéke. – Erdő nagysága holdakban, leszámítva a tisztásokat, utak, vízmosások miatt hasznavehetetlen területeket; tölgyfákból áll, fáinak kora, kitermelhető fa mennyisége, jövedelme a temesvári piacon kialakult árak igyelembe vételével, levonva itt is a szállítás költségeit; makkoltatás jövedelmének egy évre eső hányada; erdei rétek árendájának összege. – Allódiális földek árendája, részben legelőnek használják, egy része szőlőművelésre van átengedve a lakosoknak, ennek jövedelmét a bortizednél vette számba; a maradványföldek jövedelme, szolgáltatás alól mentes telkek részletezése, utakra, árkokra, határokra leeső területek nagysága. – Malomcensus, jövedelme, átszámítása. Húsmérés árendájának a licitáción elért összege, átszámítása. Mesteremberek censusának évi jövedelme. Italmérés árendájának egy évre eső hányada. A jövedelmek végösszege 2559 Ft 20 Xr. – Kegyúri terhekre, mivel a lakosok valamennyien görögkeleti vallásúak, nincs a kamarának kiadása; iskolamesterét a helység maga tartja el. Kezelési költségekre 10 %-ot von le a fenti összegből, a maradványt 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Ugyanezeket a tételeket értékeli Németbentseknél, két nappal későbbi kelettel, ennek lakossága száz féltelkes jobbágyból és 25 házas zsellérből áll.
Mellékletekben becslési kivonat a gabonatized alakulásáról, a németbencseki jobbágyok névsorával; kimutatás az allódiális földek jövedelméről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Oláh Bentsek

Tartalomgazda