HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 014.

Dátum 1791
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű eredeti példány, két melléklettel, 11 folio, datálva nincs, a kamara 1780 december 22-én rendelte el az összeírást.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet küszönbönálló bérbeadása alkalmából készített a kamara rendeletére G. Hirschbach officiális.
Draxinest:
Kizárólag görögkeleti vallású oláhok lakta helység – az 1753-i besorolás alkalmával harmadosztályba sorolták. – Kiterjedése, fekvése, határai, szomszédos falvak – határvillongások nincsenek, földből hányt határjelei jól látszanak. – Gazdálkodás folytatásához szükésges uradalmi épületek nincsenek. – A helységben a kamarának nincsen majorja, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Bükk, tölgy, és nyírfákból álló uradalmi erdő, nagysága holdakban, egy része legeltethető. – A népesség hét féltelkes, 15 negyedtelkes, 12 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint három házas zsellérből áll, összesen 37 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomásra felosztva – a konstitutívum nagysága, 1600 számítva holdanként: féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold, a nyolcadtelek pedig együttesen 7 holdas konstitutívum összegzése. – A földek nagyrészt sárga agyagú sziklákon feküsznek, cserjével, bokrokkal erősen benőve, olyan rossz minőségű, hogy nem tartják érdemesnek megművelni – hozama zabból és kukoricából nagyon gyenge, egy elvetett mérő zab három-három és felet terem. – Legelő helye, fekvése, közel van a faluhoz, néha a Mulnischel folyócska elönti, de ezzel javul minősége, – censust a vármegyének, nem az uradalomnak fizetnek utána. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, fajzásuk ebben van száraz fára, irtások nincsenek. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban, utánuk fizetett holdankénti összeg, szolgáltatás alól mentes földek felsorolása. – Szőleik nincsenek, szőlőhegy kiváltságuk (Promontorial Freiheit) nem lehet. – A lakosok igen szegény körülmények között élnek, nagyon jó években is csak saját szükségletükre valójuk terem meg – állatartás nincsen, mert túl szegnyek a megindításához szükséges állatok beszerzésére, a legeltetés is korlátozott. – Szolgáltatásaikat ennek ellenére pontosan teljesítik – ezek a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb adományok: szárnyasok, tojások, borjú helyet fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege – a robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földek árendájának összege. – A kamara nem főzet pálinkát a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, nem az üstök száma, hanem a kifőzött mennyiség szerint fizetnek taxát, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel a lakosok nem tartoznak. – Tized a kamarát illeti, jövedelmét gabonából a számvevőség tartja nyilván – bortizedből és dohánytizedből nincsen jövedelem – báránytizedet pénzben szedett a kamara, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet szintén. – Malmok nincsenek, censusukból nem lehet jövedelem. – Húsmérés jogát a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Halászatra alkalmas víz nincsen, vadászatból eddig nem volt jövedelem. – Bormérést a húsméréshez hasonlóan a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét több évi átlag nyomán a számvevőség tartja nyilván. – Boltbérekből, mesteremberek censusából, vámokból nincsen jövedelem. – Erdő jövedelme. – Jövedelmek végösszege: 197 ft. 41 Xr. – Fizetésekre, deputátumokra nincsen kiadás. – Kegyúri terhekre nincs fizetnivaló, még pópa sincs a helységben. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományú földekről, robotról; – állatállományról kimutatás, lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Draxinest

Tartalomgazda