HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 013.

Dátum 1791
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, két melléklettel, 14 folio.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Georg Hirschbach officiális.
Mutnik:
Kizárólag görögkeleti vallású oláhok lakta helység – az 1753-ban végzett felmérés alkalmával harmadosztályba sorolták. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak – határvillongások nincsenek, határjelei jól láthatók. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épület nincsen. – A kamarának nincs majorja, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Uradalmi erdő, nyár és tölgyfákból áll, fel van mérve, nagysága holdakban. – A lakosság 12 féltelkes, 19 negyedtelkes, 3 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá három házas zsellérből áll. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek a lakosoknak, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, három nyomásra, közös legelőre felosztva – egy féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik 1600 számítva holdanként – a negyedtelek arányosan feléből, összesen 11 holdból áll – a nyolcadtelek együttesen hét hold, zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük-kertjük van – a konstitutívum összegzése, fekvése, helye, minősége, zbot és kukoricát vetnek, – egy mérő zab négy-négy és fél mérőt terem, súlyát is megadja – legelő fekvése, helye, a vármegyének fizetnek utána censust, nem az uradalomnak. – Nem telki állományú földek, részletezésük, nagyságuk holdakban. – Szőlőhegye nincs a helységnek, csak negyedévi bormérés a lakosoké. – A lakosság igen rossz körülmények között él, földművelésből nem tudnának megélni, az állatartástól mintegy négy-öt éve csaknem teljesen elálltak, most már túl szegények ahhoz, hogy az állattartáshoz szükséges kezdőállatokat beszerezzék, – ha a legelők az erdei legelőkkel nagyobbodnának, néhány éven belül fellendülne a község. – Az uradalom felé való tartozásaikat eddig főleg favágással keresték meg, jelenleg nincs hátralékuk. – Szolgáltatásaik, melyekkel az uradalomnak tartoznak, a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege – kisebb adományok: szárnyasok, tojások, borjú helyett fizetnek, összege teleknagyság szerint és együttesen – robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földek árendájának jövedelme. – A kamara nem főzet pálinkát a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, nem a helységben található üstök után, hanem a kifőzött mennyiség után fizetnek taxát, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel a lakosok nem tartoznak. – Tized a kamarát illető, gabonatized jövedelmét a számvevőség tatja nyilván, dohánytizedből és bortizedből nincsen jövedelem – báránytized helyett darabonként fizetnek, összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet szintén. – Paraszti malmok nincsenek a helységben. – Mészárszék árendáját árverésen a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Halászat árendájából, vadászat árendájából nem volt jövedelem. – Italmérés jogát a legtöbbet ígérőnek adják árverésen, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Boltbérek, mesteremberek censusa, vámjövedelmek nincsenek. – Erdő jövedelme. – Fizetésekre és deputátumokra való kiadások nincsenek– kegyúri terhek (a pópa mentes telkén kívül) nincsenek. – Jövedelmek végösszege: 215 ft. 12 Xr. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományú földekről, robotról, állatállomány összegzése: lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Mutnik

Tartalomgazda