HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 012.

Dátum 1791
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, két melléklettel, 11 folio.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Johann Hinschbach officialis.
Hausest:
Görögkeleti oláhok által lakott helység, az 1753-ban végzett felmérés alkalmával harmadosztályba sorolták. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek, határjelei jól látszanak. – Uradalmi épület nincsen a helységben. – A kamarának majorja nincsen, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Összefüggő uradalmi bükk és tölgyerdő, nagysága holdakban. – A lakosság egy fél, hét negyed, 25 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá öt házas zsellérből áll, együttesen 38 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincs a lakosoknak, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek mérnökileg fel vannak mérve, egy fél telekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, holdanként 1600 számítva – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold, – a nyolcadtelek hét hold, a konstitutívum összegzése. – Nem telki állományú földek felsorolása, nagyságuk holdakban. – Szőlőművelés nincsen, a lakosoknak negyedévi szabad bormérésük van. – Földművelésből nem tudnak a lakosok megélni, a gyümölcsöseikkel segítenek megélhetésükön, marhaállományukba vész ütött, szegényes körülmények között élnek, – fizetésüket, szolgáltatásaikat mégis pontosan teljesítik. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összeg – kisebb adományok: szárnyasok, csikérk, borjú helyett fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege – a robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földk árendájának összege. – Pálinkafőzést a kamara nem folytat, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, üstönként fizetnek utána, – jövedelmét a számvevőség tartja nyilván tízévi átlag alapján. – Kilenceddel nem tartoznak a lakosok – tizedejövedelem a kamarát illeti – gabonatized jövedelme, a számvevőség tartja nyilván – dohányból és szőlőből nincsen tizedjövedelem – a báránytizedet darabonként pénzen váltják meg, a méhtizedet szintén, jövedelmüket a számvevőség tartja nyilván. – Egy paraszti kanalas malom, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Mészárszék, halászat, vadászat, kocsma árendájából nincs jövedelem. – Mesteremberek censusából, boltbérekből, vámból nincs jövedelem. – Erdó jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból. – Jövedelmek végösszege: 384 ft. 27 Xr. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkekről, robotról, malomcensusról – állatállomány összegzése.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Hausest

Tartalomgazda