HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 009.

Dátum 1791. december 20.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott német nyelvű példány, mellékletek: 103 pag. A főiratot 1867-ben kiadták a levéltárból.

Szöveg

„Haupt Tabelle”, amely a Nevery testvérek, Sándor és József által megvásárolt helységeket tünteti fel.
Mellékletek: Ezekben jövedelmi kimutatások, a monostori és lippai kerületek helységeinek jövedelmeiről, amelyeket az előző összeírásokban nem részletezett, illetve a főszámvevőség nyilvántartási hatáskörébe tartozónak tüntetett fel– (Vö.: UC 225 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)– gabonatized jövedelme helységenként, ennek összegzése, – úrbéri census összegzése, pálinkafőző üstök taxájának kimutatása, – különböző adókból befolyó összegek.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Prukenau – Tibisch – Alleusch – Guttenbrun – Szobran – Kissincz – Bussad

Tartalomgazda