HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 007.

Dátum 1791. február 13.
Jelleg

Két eredeti példány, pecséttel, aláírással ellátva, német nyelvű, egy melléklettel, egybefűzve, 13–13 folio.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, melyet a guttenbrunni uradalom helységéről készítettek.
Traunau:
Kizárólag katolikus vallású német telepesekből áll a lakosság, akiket 1784-ben a szomszédos Alleusch, Guttenbrun és Kessencz allódiális földjeiből kihasított részekre telepítettek, abban az évben épült. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Gazdálkodás folytatásához szükésges épületek nincsenek. – Major nincs a faluban, a kamara juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Uradalmi erdő nincs a helység határában. – A népesség száz féltelkes jobbágyból és két zsellérből áll. – A lakosoknak tíz évi mentességük van szolgáltatásaik alól. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, három nyomásra vannak felosztva, legelőre – minden féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, holdanként 1600 számítva, összesen 19 hold, – tartalékolt házhelyek és földek 20 telepes számára a konstitutívum összegzése. – A szántók és rétek síkságon terülnek el, csak egyes részei vannak dombon, völgyben – termékenységük: egy mérő búza négyet, kétszeres négy-négy és felet, rozs négy öt mérőt, árpa, melyet ritkán vetnek két és fél-három mérőt terem, zab ötöt, ezek súlyát is megadja. – A legelőt árvíz nem önti el, adóját nem az uradalomnak, hanem a vármegyének fizetik. – Saját erdejük nincsen a lakosoknak, száraz gallyfát az allaushci és kesentzi erdőben szedhetnek. – Irtásföldjeik nincsenek a falusiaknak. – Mészárszékhez, kocsmához tartozó földek, maradványföldek, szabad telkek felsorolása. – Szőlők nincsenek, telepítésre alkalmas hely van. – A lakosoknak főleg földművelésből élnek, termékeiket könnyen tudják Temesváron, Aradon, Lippán értékesíteni, ezek távolsága – főleg sajtot, szalonnát, vajat visznek piacra. – Szolgáltatásaik, amelyekkel a tíz évi mentesség lejárta után, tehát hat év múlva tartoznak az úrbéri census, együttes összege – kisebb adományok (kulináriák) helyett fizetnek, összege – robotmegváltás és természetben teljesítendő robot pénzértéke. – Mészárszékhez és kocsmához, nem telki állományú földek jövedelme. – Pálinkát és rakit főzetnek a lakosok, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel nem tartoznak a lakosok. – Tized a mentesség lejárta után a kamarát illeti, búzából, gabonából, dohányból, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván – báránytized helyett fizetnek, méhtized helyett szintén, darabonkénti összege. – Két lóvontatású szárazmalom, censusuk jövedelme. – Kocsma, mészárszék, vadászat, árendáját árverésen adják bérbe, halászatból nincs jövedelem. – Iparosok adója, két szabó, két suszter, egy kovács (Pflugmacher) által fizetett census összege egyenként és együttesen, kereskedők nincsenek. – Vámjövedelmek nincsenek, sem erdőjövedelmek. – Kiadásokat, fizetéseket a főszámvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre kiadás a plébános fizetése, és a természetben nem részletezett, eddig ki nem adott adományok. – Mellékletben táblázatos kimutatás a telkekről, földekről, azok nagyságáról.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Traunau

Tartalomgazda