HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 006.

Dátum 1791 körül
Jelleg

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, két melléklettel, 23 folio. Évszám a mellékleten.

Szöveg

(Összeírás) „Beschreibung”, amelyet a gutenbrunni uradalom helységéről készítettek.
Keszenz:
A helység túlnyomórészt oláh lakosságú, néhány rác kivételével, görögkeleti vallásúak. – Az 1785-i klasszifikáció alkalmával másodosztályba sorolták a falut – kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épületek nincsenek, az uradalom Lippán építtetett. – Major nincs a helységben, sem uradalmi juhászat, tehenészet, sertéstartás vagy méhészet. – Uradalmi tölgyeserdő, nagysága holdakban, tagolódása, vágható és növendékerdő, vágásokra nincs még felosztva – nem messze fekszik a Marostól, hasonlóképpen közel a helységhez is, fát szállítanak a Maroson a lakosok, egész Magyarországig – makk átlag hat évenként terem, makkéréskor hízlalható disznók. – Egész, fél, negyed és nyolcadtelkes jobbágyok, házas és házatlan zsellérek száma, összesen 304 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – A földek mérnökileg ki vannak mérve, 3 nyomásra, legelőre osztva – egy egész telekhez 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik – a féltelek arányosan feléből áll, együttesen 19 holdból, a negyedtelek 11 holdból, a nyolcadtelek hét holdból áll – a házas zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük vana konstitutívum összegzése. – A földek fekvése, közepes hozamúak, egy elvetett mérő búza négy és felet, kétszeres ötöt, rozs ötöt, árpa hat s felet, zab hetet terem, súlyúkat is megadja. – A legelőn legelthetető tehenek, borjak, lovak, disznók, juhok száma. – Allódiális földek nagysága holdakban, tagolódásuk, felhasználásuk, szolgáltatás alól mentes telkek. – Szőlőművelést folytatnak, a szőlőhegy öthatod része Guttenbrunhoz tartozik, ide csak egyhatoda – a lakosoknak félévi szabad bormérése van. – A lakosság fele jó, másik fele szegényes körülmények között él, termékeiket könnyen tudják értékesíteni, főleg föld- és szőlőművelésből élnek – tartozásaikat pontosan fizették, néhány év óta hátralékban vannak. – A következő szolgáltatásokkal tartoznak az uradalomnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, összege – kisebb adományokra (kulináriák) fizetendő összeg telkenként és összegezve. – Robotmegváltás és természetben teljesített robot pénzértéke. – Nem telki állományú földek után fizetendő összegek, mészárszékhez kihasított földek. – A lakosok szilvából és szőlőből pálinkát főznek, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel nem tartoznak. – Gabonatized a kamarát illeti, a főszámvevőség tartja nyilván, ugyanígy a dohánytizedet is. – Bortizedet nem természetben adnak, hanem iccénként fizetnek. – Báránytized helyett fizetnek, úgyszintén a méhtized helyett is. – Két lóvontatású paraszti szárazmalom, censusuk jövedelme. – Mészárszéket árverésen adják árendába. – Halászat nincsen, vadászatot bérbeadják. – Iparosok adója, boltbérek, vámjövedelmek nincsenek. – Erdő jövedelme fakitermelésből, makkoltatásból, legeltetésből. – A kiadásokból a fizetéseket és deputátumokat a főszámvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhek, mivel katolikus plébánia nincsen, nem terhelik az uradalmat. – Mellékletekben erdőbecslés, táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományú földekről és az úrbéri kötelezettségekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Keszenz

Tartalomgazda