HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 003.

Dátum 1791. február 19.
Jelleg

Pecséttel és aláírással ellátott német nyelvű eredeti példány, egy melléklettel 13 folio.

Szöveg

(Összeírás)„Beschreibung”, amelyet a lippai uradalomhoz tartozó két helységről írtak össze eladása alkalmából, Nevery Sándor és József ideiglenes birtokában.
Alleusch:
Kizárólag oláhok és rácok által lakott helység, óhitűek. – Az 1754-ben történt besorolás alkalmával másodosztályba vették a falut – kiterjedése, határai, szomszédos helységek – határvillongások nincsenek, a határ határhányásai jól elkülönítik. – Gazdálkodáshoz szükséges épületek nincsenek. – Uradalmi major nincsen, juhászat, svájci tehenészet, sertéstartás, méhészet sem lehet. – Tiszta tölgyerdő, vágásokra nincs felosztva még, nagysága holdakban, ennek részletezése, használható és növendékerdő, kor szerinti megoszlása, helye, árterületen lévő rész nagysága, kiterjedése, neve. – Egész, fél, negyed és nyolcadtelkes jobbágyok, házas és házatlan zsellérek száma, összesen 357 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek. – A földterület mérnökileg ki van mérve, 3 nyomásra van felosztva, legelőre. – A konstitutivum nagysága egész teleknél 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség, 1600 számítva holdanként – a féltelek felearányban kisebb, együttesen 19 hold nagyságban, a negyedtelek együttesen 11 hold, a nyolcad pedig hét hold – a konstitutívum összegzése, van még 74 és fél holdnyi szőlő is. – A földek túlnyomó része síkságon terül el, a legelők völgyekben, termékenyek, egy elvetett mérő búza ötöt, kétszeres öt és felet, rozs négy és felet, árpa hét mérőt, zab nyolcat terem, ezek súlyát is megadja. – A legelő is jó, árvizek kiöntéseinek nincs kitéve – a juhokat nyaranta más vidékeken legeltetik, tarlóra is hajtják aratás után. – A konstitutívum legelője mellett másik legelője is van a községnek, nagysága holdakban – egyéb földterületek részletezése, nagyságuk egyenként – mentes telkek a három pópa telke, iskila, templom, temető földje. – A lakosok szőlőjük után félévi szabad bormérést élveznek, a bor közepes minőségű. – A lakosság inkább szegény, mint jó körülmények között él, termékeiket Temesváron, mely 4 órányira, vagy Arad és Lippa, melyek 2 órányira feküsznek, tudják könnyen értékesíteni, de nincs mindenkinek igaereje a fuvarozáshoz – fő megélhetésük a föld- és szőlőművelés, valamint a juh és sertéstartás – tojást, baromfit, szalonnát visznek a fenti városokba – tartozásaikkal néhány év hátralékban vannak. – A következő szolgáltatásokkal tartoznak az uradalomnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege – kisebb adományok (kulináriák) helyett fizetendő összeg telkenként és összegezve. – Robotmegváltás összege és természetben teljesített robot pénzértéke, összegzése. – A nem telki állományú földek, legelő, mészárszékhez, kocsmához tartozó földek jövedelme. – Bitang jószág legelője (Bitanken Wiesen) nincsen, sem vendéglegelő (Passageurs Huttung), azon a száz holdon kívül, melyet a sótranszportok állatainak tartanak – nem telki állományú földek nagysága, részletezése. – Pálinkafőzést a kamara nem folytat, a lakosok szilvából és szőlőből főzhetnek pálinkát, üstök száma és a kifőzött pálinka mennyiségét a főszámvevőség tartja számon. – Kilencedet nem fizetnek a lakosok, búza, rozs, árpa, zab, köles és kukuricatized a kamaráé, a főszámvevőség tervezte be és tartja számon, dohánytizedet szintén – bortizedet nem természetben szedi be a kamara, hanem iccénként 9 krajcárt fizetnek. – Báránytizedet is pénzben szedik, hasonlóképpen a méhtizedet, jövedelmük a főszámvevőségen. – Három paraszti lóvontatású szárazmalom, censusaik összege. – Mészárszék árendáját árverésen adják bérbe. – Halászat és vadászat árandáját a főszámvevőség tartja nyilván. – Kocsma jövedelme a hozzátartozó 19 hold földdel együtt 10 évi átlag alapján. – Iparosok, kereskedők nincsenek. – Erdő jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból. – Jövedelmek végösszege: 439 ft. 37 Xr. – A fizetéseket, deputátumokat a főszámvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhek nincsenek, katolikus plébánia nincs. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a fenti adatokról, telkekről, nagyságáról, jobbágyok szolgáltatásairól.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Alleusch – Bussad

Tartalomgazda