HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 002.

Dátum 1791. június 14.
Jelleg

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel 75 pagina.

Szöveg

(Összeírás) „Beschreibung”, amelyet a brukenaui uradalom monostori számvevőségének három helységéről vettek fel. Általános megjegyzések a házrom helységről, fekvésük, határuk, kiterjedésük.
Brukenau:
Kiterjedése, szomszédos falvak. Katolikus vallású németekből álló lakossága, az 1775-ban végzett felmérés alkalmával másodosztályba sorolták a helységet. – Határvillongások nincsenek, utolsó határjáráskor (két éve) a határjeleket megújították. – Gazdákodáshoz szükséges épületek között volt egy lakóház, az erdész lakta, mely azonban régisége miatt már néhány év előtt összedőlt, építési anyagát árverésen eladták – a házhoz tartozó egy hold föld jövedelme a szükséges új vadászház felépítéséig. – Major nincsen a helységben, sem juhászat svejci tehenészet, sertéstartás. – Erdő nagysága holdakban, két részre oszlik, nevük, tölgyfákból áll, fáinak kora – kitermelhető fa mennyisége, jövedelme, makkoltatás jövedelme. – 132 fél, és negyven negyedtelekből áll a helység, van továbbá 15 házas és egy házatlan zsellér is – jövedelmet hajtó beneficiumai nincsenek a lakosoknak. – Az urbári felmérés óta három nyomásra van a konstitutivum felosztva, egy hold 1600 áll – egy fél telekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, – a negyedtelek arányosan feléből, összesen 11 holdból álla konstitutivum összegzése– a földek-rétek részben síkságon, részben kisebb magaslatokon feküsznek, hozamuk jó, egy mérő zab öt, kétszeres öt és fél, rozs hat, zab hat és fél mérőt terem, árpát nem szoktak vetni. – Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, juhok száma. – Allódiális földek nagysága holdakban, helye, a lakosok használják 20 krajcárért holdanként legnagyobb részét, kisebb része árendába van adva. – Vályogvetőhely (?Ziegel Schlag) mintegy négy holdas, árendát fizetnek érte. – A szénatárolóhoz tartozó terület nagysága – malomhoz tartozó földterület nagysága, mészárszék telke. – A szolgáltatás alól mentes telkek nagysága. – Szőlőhegy, nagysága holdakban, helye, bora közepes minőségű. – A lakosság nagy többsége jó körülmények között él, szorgalmasak, termékeiket a közeli piacon értékesítik. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege – kisebb adományokra (kulináriákra), amelyet kiskilencednek is nevez, fizetendő összeg negyed és féltelkenként, összegzése. – Robot szabályozása, részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Allódiális földek után fizetett árenda jövedelme – az épületekhez tartozó földek árendájának jövedelme – nem telki állományú földek jövedelme. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – A gabonatizedet, dohánytizedet, bortizedet, báránytizedet, méhtizedet, kocsma árendát, mészárszék árendáját a kamara szedi be. – Halászatból, vadászatból, iparosok adójából nincs jövedelem, kereskedők nincsenek. – Kegyúri kiadásokra a plébánosnak fizetett készpénz, kétszeres, kuorica, zab, széna, tűzifa számítandó, mennyiségük, pénzértékük.
Tibish:
Fekvése, határai, szomszédos helységek, hovatartozásuk– lakói görögkeleti vallású oláhok, az 1773-ban végzett felmérés alkalmával másodosztályba sorolták a falut. – Téglafalu kocsma, 3 szobából, konyhából, éléskamrából és egy kis karmából áll, pincéjének kapacitása – istálló tartozik még hozzá, 12 lóra való férőhellyel, kocsiszín két szekérre – a telek kerttel együtt egy holdnyi, az épület roskadozik, értékét csak a mesteremberek elvégzendő becslése után állapíthatni meg. – Határvillongások nincsenek, határjelei jól láthatók. – Major nincsen, állattartást nem folytat az uradalom. – Erdő nem tartozik a helységhez. – Egész, fél, negyed, nyolcadtelkes jobbágyok, házas zsellérek száma, összesen 257 családból áll, az urbárium szerint kezelik őket. – Az úrbéri felmérés alkalmával felvett egész telkehez 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hodl legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, együttesen 34 hold, 1600 számítva holdanként – a féltelekhez együttesen 19 hold, a negyedhez 11 hold tarozik – a zselléreknek csak egy hold belsőségük van – a konstitutivum állományának összegzése. – A földek egy része árvizek kiöntéseinek ki van téve, túlnyomórészt azonban termékenyek – búzából egy mérő ötöt, kétszeresből hatot, zabból-rozsból hat-hat, kukoricából 12-t terem, árpát ritkán vagy egyáltalán nem vetnek. – A közös legelőn legeltethető állatok száma fajtánként. – Allódiális földek nagysága, tagozódásuk, felhasználásuk. – Szabadtelkekhez tartozó földek nagysága. – Szőlő együttes nagysága holdakban, félévi szabad bormérésük van a lakosoknak, – a bor minősége jó. – A lakosok közepes körülmények között élnek, fő foglalkozásuk a földművelés és állatartás, – termékeiket a másfél stációnyira lévő Lippa vagy Ujarad paicain tudják értékesíteni. – Szolgáltatásaik (úrbéri census, kulináriák, robot és megváltása) azonosak a fentivel, ugyanígy az egyéb jövedelmek és a tized is. – Kegyúri kiadások, görögkelei lévén a falu, nem terhelik az uradalmat.
Blumenthal:
Kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – A község másodosztályba sorolt, lakói katolikus vallásúak, 1771-ben települtek. – Határvillongások nincsenek, határjelei jól láthatók. – Kocsma téglából, vendéglős zszobájából, ivóhelységből, 2 vendégszobából áll, konyhából, kamrából, pincéjének kapacitása – istálló 8 lóra való férőhellyel, kocsiszín tartozik még hozzá, – az egész roskadozó állapotban van, kertjének, telkének nagysága. – Major nincsen, uradalmi állattartás nincs. – Erdő nincs a helység határában. – Egész, fél és negyedtelkek száma, zsellérek száma, összesen 115 család, a betelepített családok száma. – A telkekhez tartozó szántó, rét, legelő és belsőség azonos fentivel, a konstitutivum állományának összegzése. – Szolgáltatások azonosak az eddigiekkel, tized szintén. – Kegyúri terhek a plébánosnak fizetendő pénz, kétszeres, zab, kukorica, széna, tűzifa mennyisége, pénzértéke. – Mellékletekben táblázatos összegzések az egyes adatokról, kimutatások: telkek száma, nagysága, szolgáltatások– a betelepült telepesek névsora, mindegyik féltelket kapott.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Brukenau – Tibish – Blumenthal

Tartalomgazda