HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 007.

Dátum 1818 és 1827
Jelleg

72 old., német és latin nyelvű eredeti 12 db.-ból álló iratcsomó.

Szöveg

(Conscriptio urb. adatokkal és Aestimatio), a kamara készítette, az 1827-es új adományozással kapcsolatosan.
Kontrató:
fekvése, határai és szomszédai – a sessiósok száma – a sessiók mértéke – a szolgáltató sessiósok – a mentesített sessiók – saját házukban lakó zsellérek – más házában lakó zsellérek – házadót fizető házak száma – házadótól mentes házak száma – igás- és gyalogrobotnapok – tűzifaszolgáltatás a sessiók után „die Unterthanen sind Wallachen” – termények: kétszeres zab és kukorica – fakitermelésből és faeladásból van még saját jövedelmük, mert csak saját mezőgazdasági terményeikből nem élnének meg – az urbariális szolgáltatások készpénz értéke – természetbeniek megváltása – a robotnapok készpénz értéke – pálinkafőző üstök utáni adó – kilenced kétszeres, zab és kukorica után leszámítva a cséplőrészt – tisztán megmarad – szalmahozam a kilencedek után – a kilencedek készpénz értéke – a kilencedek szállítására fordított igásrobotok száma – kiskilenced kender és hüvelyes vetemények után, ennek készpénz értéke – kilenced juhok, kecskék és méhek után – hasonló részletes elszámolás a tizedjövedelemről – az uradalom haszna az erdők után – a szilváskertek után az alattvalók „per Joch 15 xr” földadót fizetnek – uradalmi jövedelem a kocsmáltatásból – az összeírt és felsorolt javak becslése – A becsléshez szükséges átlagjövedelem kiszámításához táblázatok – az uradalom 1813 és 1817 közötti bevételeiről – kimutatás az 1790 és 98 piaci árakról Ó-Arad városban – hivatkozások az 1790-es úrbéri szerződésre – az 1818-as Aestimatio 1827-es módosításai az 1827-es adományozáskor
A Modenai-uradalom egykori tartozéka, új tulajdonosa 1827-től László Ferenc.
(Arad m.): Kontrató possessio

Tartalomgazda