HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 006.

Dátum 1818/19
Jelleg

106 old., 13 darabban, a melléklettel együtt, német nyelvű néhány oldal magyar szöveggel, eredeti mellékletnek csak a későbbi dátumú becsléshelyesbítést vettük.
Melléklet egy 1827-es becsléshelyesbítés (6 old.) német eredeti

Szöveg

(Conscriptio urb. adatokkal és Aestimatio) „Beschreibung” címmel a kamara készítette, helyesbítve a korábbi összeírásokat, amelyek két különálló helységként tüntették fel ezt a két részből álló, de egyetlen községet képező települést.
Bokszeg és Járkostó:
határai, szomszédai – uradalmi erdészházak leírása és becslése – sessiós jobbágyok: szolgáltató sessiók, mentesített sessiók, saját házukban lakó zsellérek, más házában lakó zsellérek – szolgáltatások: természetbeni megváltása – igás- és gyalogrobotok száma – kötelező tűzifaszállítás mennyisége – a házak utáni adó – pálinkafőzők adója – kilencedek búza, kétszeres, árpa és zab után – kimutatás a felsorolt termények 1809 és 1817 közötti terméseredményeiről – „kiskilenced” néven: kender és hüvelyesek utáni kilenced – bárány-, kecske- és méhkilenced – a felsoroltakból tizedet is adnak, kivéve a kendert és a hüvelyeseket (lásd „kiskilenced”) – makkoltatás haszna – allódiális szántók várható termései és haszna – szilváskertek várható évi haszna – halászat a Körösök árendában, jövedelem a vízimalmok után, jövedelem a kocsma után – a robot szolgáltatás rendje: hivatkozások az 1771–72-es úrbéri rendezésekre – az általános rendelkezések helyi alkalmazása – a felsorolt szolgáltatások becslése – az allódiális földek, rétek, földesúri jövedelmek becsértéke – kimutatás a terményár-átlagokról 1790 és 1798 között Ó-Arad város piaci árai alapján – hasonló kimutatás az 1813 és 17 közötti évekről – összesítések az 1790 és 1817 közötti földesúri jövedelmekről – az erdészház becslése – Melléklet egy 1827-es becsléshelyesbítés (6 old) német, eredeti.
Roxin:
javaslat a paredium hasznosítására – az eddig csak kaszálónak használt praedium földje jó, így „abból , ha jól mívelik ugaroltatik, jó idő jár egy Pos. mérő vetés után 7 és 9 Pozsonyit is lehet várni” – áradási veszélyek ellenére is érdemesnek látszik a gabonatermelés a fenti magyar nyelvű javaslatot (2 old.) Bokszeg község elöljárósága hitelesítette 1818. június 8-án
A Modenai hercegi uradalom tartozékai, egy községet képeznek.
(Arad m.): Bokszeg – Járkostó – Tartozéka: Roxin (Rokszin)

Tartalomgazda