HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 008.

Dátum 1828. május 29.
Jelleg

Eredeti helyén utalás: 1836-ban a levéltárból kiadva, tartalmáról l. elenchus XXV. köt.

Szöveg

Aestimatio az uradalom különféle objektumairól
Illok uradalom.
(Szermém m.): Ireg oppidum

Tartalomgazda