HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 001.

Dátum 1821. szeptember 24.
Jelleg

Eredeti, német. 75 pag. 2 eredeti pld. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, melyet Franz Hornig készített. 4 db. melléklet.
Pratz:
uradalmi vendégfogadó: vendéglőszoba, vendégszoba, lakószoba, kamra, konyha, kocsiszín, istálló, – becsértéke mesterségenként, – erdőház: 2 szoba, pince, konyha – jobbágy: egésztelek, fél, negyed és 1/8 telek, zsellér – összesen a jobbágytelek telkiállománya holdban: belsőség, szántó, legelő, rét, – exrasessionalis terület holdban,. – „Überland” holdban darabonként felsorolva, – holdnyi erdő, – holdnyi erdei kaszáló, – holdnyi mocsár, – holdnyi szederfás, – holdnyi használhatatlan terület, – a falu összterülete holdban, – terméseredmény hold után: mérőnyi búza, kétszeres, zab, kukorica, – a lakosság oláh, – megélhetésük forrása: földművelés, állattenyésztés, és pálinkafőzés gyümölcsből, – a jobbágyság adózása: házcensus és kisebb adományok készpénzben, – robotnap birtokkategóriánként, értéke összesen készpénzben, – a holdnyi kert utáni census, – pálinkafőző-üst censusa, – kereskedő és iparos censusa, – tized mérőnyi: kétszeres, zab, kukorica, értéke készpénzben, – báránytized db. és készpénz – méhtized készpénzben, – erdő bevétele a kitermelt tölgyfa és kocsi ágfa után, – a kitermeléshez szükséges robot levonása után, – a makkolás bevétele, – az erdei kaszáló bevétele, – az „Übrland” bevétele, – vízi- és szárazmalom censusa, – a kocsma, mészárszék és halászat árendája
Saagh:
határai, – ispánház: „manu Rustica erbaut”, szoba, konyha, kamra, iroda, istálló, szín – kukorica góré fából, – az erdészet háza: 3 szoba, konyha, kamra, pince, 2 istálló, szín, – „Holzkammer”, szín, – erdőház: 2 szoba, konyha, 2 lóistálló, 2 kis kamra, – huszárok háza: szoba, konyha, kamra, istálló, szín – jobbágy: egész, fél, és negyedtelken, – zsellér, – a telki állomány összesítve holdban: belsőség, legelő, rét, szántó, kert, – „Überland” holdban, szabad terület holdban, mocsár, víz, stb. holdban, – terméseredmény 1 hold után: mérőnyi búza, kétszeres, zab, kukorica, – lakói görögkeleti románok, – földművelésből, állattenyésztésből és gyümölcspálinka főzésből élnek, – az erdő bevétele,. – „Überland” bevétele, – vízi- és szárazmalmok bevétele, – regália bevétel részletezve
Stantsova:
erdészház: szoba, konyha, kamra, szín, istálló, – 12 fél-, 27 negyed-, 64 nyolcadtelkes jobbágy, 49 zsellér – a telkiállomány részletezve, – extrasessionalis terület holdban, – holdnyi szőlő, – allódiális terület részletezve holdban, – holdnyi erdő és erdei kaszáló, – használhatatlan terület holdban, terméseredmények, – rác és román lakosság, – földművelésből és állattenyésztésből élnek, – empóriuma: Rékás – szárazmalmok censusa, – erdő és „Überland” bevétele
Mellékletek: 1. Schätzung der Ortschaften Pratz Saag, Janova, kötve, l. a Beschreibung adatait
Janova:
telek: egész, fél, negyed, nyolcad, zsellér – parasztház, – az úrbéres terhek részletezve, – extrasessionalis hold után census, – tized mérőben: búza, kétszeres, rozs, zab, kukorica, – „Eimer” bor, – méh- és báránytized db. és készpénzben, – holdnyi erdő bevételéről számítások, – holdnyi „Überland” és bevétele, – szárazmalmok és censusuk, – a nettó bevétel 5 % alapon tőkésítve, hozzáadva az erdészház becsértéke
2. Stanczova becslése 2 pld.
Rékási kamarai uradalom.
(Temes m.): Pratz – Saag – Stancsova – Janova

Tartalomgazda