HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 044.

Dátum 1798. május 4.
Jelleg

Eredeti, latin, 146 eredeti számozású pagina, keménytáblába kötve. Saját kezű aláírások és pecsét lenyomata.

Szöveg

Conscriptio, úrbéres adatokkal, amelyet Csernák József kamarai tisztviselő készített, a megyei officiálisok hitelesítésével.
Kozma:
Határai és a szomszédos településel. Kerékgyártó által használt ház, részei: 2 szoba, konyha, kamra, pince. Itt kocsmálnak is. Becsértéke. – A falu határában juhászház: 2 szoba, konyha, kamra, pince. Udvarház: 6 szoba, kápolna, konyha, kamra, pince. Részletes becslése és becsértéke. Csűr, kocsiszín, ennek padlásán szénát tartanak. Kút, méhészet, méhész háza, téglaszín. Ezek becsértéke. – A faluban csak zsellérek élnek. A föld homokos. – Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, rozs, kukorica, irtásföld holdnyi szántó. – A zsellérek szolgáltatása: census, robotnap és készpénzértéke. Holdnyi erdő, melynek nagy része tölgy, éger, gyertyán, keverve nyír, bükkfával. – Az erdőből az uradalom egyetlen bevétele a kerékgyártó árendája. – Makkoltatható sertésszám. – Allódiális és irtásföld holdnyi, 2 nyomásban. A szántó összesen, mérőben. – Vetés őszi mérő, kétszeres és rozs. Az egyik évben a következőben mérő a másik nyomásban, az allódiális föld átlagos termése: mérő, kétszeres és rozs. – Ebből le a cséplőrész, rostálás vesztesége és a vetőmag mérőben. – A tiszta bevétel mérő és készpénzértéke. – Évente kocsi szalma és készpénzértéke. – Holdnyi rét, erről kocsinyi széna. Értékét számítva le a művelésre az 1 rész = tiszta bevétel. – A kocsmálás árendája. – A juhászházért fizetett census. – A bevétel 10 %-a le rezsire, a tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve, hozzáadva az épületek becsértéke, le az irtásföldek és a készítendő határárok értéke. A falu örök értéke.
Szill kúria:
Utalások a kúriáért folyt perre. 1727-es összeírás még tölgyerdőről beszél a területén, ez már csak bozót. – A zsidó árendás vályogháza nádtetővel. Részletes becsértéke. – A kereskedő háza vályog, méretei. Kocsmaház vályog. Kovácsműhely. – Pálinkafőző ház, az épületek becsértéke. „Uzdi Völgyi” kocsma és pincéje. „Also malom” és becsértékük. – Kuriális ház: 5 szoba, konyha, kamra, részben tégla, részben vályog épület. – Officiálisok háza vályogból, csűr, 2 kukorica „góré”. – Pince az udvarban, 2 istálló, az épületek kerítve. – A cselédség vályogháza, a molnár háza. 3 zsellérház és becsértéke. Az intravillanum holdnyi. Holdnyi kert. – 2 árendás ház fundusa. Zsellérházak fundusa holdban. – A kuriális szántó holdban. Darabonként és név szerint felsorolva. Ugyanígy a rétek is. – Termelnek: búza, rozs, árpa, zab, hajdina, kukorica. – Terméseredmények 1 mérő után. A zsellérek Csér területén szőlőt művelnek. – Zsellérek: censusa, robotjuk. Gadács praediumon holdnyi szőlő és bevétele. Az allódiális szántó 3 nyomásban. Vetésmérő: búza, rozs, (őszi) és tavaszi: árpa, zab, kukorica. Le a vetőmag, cséplőrész, a rostálás vesztesége mérőben – bevétele. – A bevételt nyomásonként s átlagosan is kiszámolja. Szalma ölben. Kocsinyi széna, ennek bevétele a költségek levonása után készpénzben. A malomnál holdnyi nádas, erről kéve nád. A malomból az uradalom bevétele mérőnyi, rozs. – A kereskedő, zsidó és kovács árendája. A 2 kocsmában kocsmált urna bor, értéke készpénzben. A kocsmáros bére minden akó után 6 Xr., ezenkívül kap 3 mérő búzát, 1 kocsi szénát, 1 hold kukoricaföldet. A költségek levonása után a kocsmák tiszta bevétele. – A bruttó bevétel 10 % le reszire. A tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve, majd az épületek értéke összefoglalva.
Csér praedium:
Határai, birtoktörténeti utalások, malom és becsértéke. Téglavető színnel. Holdnyi szőlő, szántó és rét. – A szőlő termése urna bor, ebből kapásnyit a zsellérek művelnek kilenced és tized ellenében. Az allódiális bortermés értékéből le a művelés: 3 kapálás, metszés, kacsolás, kötözés, karózás, szüretelés, trágyázás, befedés költségei – tiszta bevétel készpénzben. – Allódiális szántó 2 nyomásban holdnyi. Mérő búza és rozsvetés. – A vetőmag és a cséplőrész, valamint a rostálás vesztesége le – tiszta bevétel. Más évben mérő zab és kukorica a másik nyomásba. – Az allódiális rétről kocsinyi szén. A malomból a tiszta haszon mérőnyi, rozs. – A bevétel 10 %- le rezsire. A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve.
Mellékletek: Terméseredmény becslés. Kozmai consciptor kérdéseire az ispán válasza. Ugyanez Szilli kúria és Csér puszta esetében is. A gabonaféleségek piaci ára Kanizsán. Az épületek részletes becslése különféle mesterségek szerint és igen részletes leírásuk, különösen a malmok és zsellérházak figyelemreméltók. – Kozma és Bogáti közötti határmegújítás várható költségei. Kozma és Csér térképei, feltüntetve az épületek, művelési ágak, calcaturák. A térképek mellékletei pedig megadják az egyes földterületek pontos nagyságát ölben.
Kamarai birtokrészek.
(Somogy m.): Kozma possessio – Szill kúria – Csér praedium – Gadács praedium

Tartalomgazda