HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 023.

Dátum 1790. szeptember 20.
Jelleg

Német, másolat. 4 pag. Fol. form. aláírás nélkül.

Szöveg

Beschreibung úrbéres adatokkal az uradalmi összeírásból kiírva.
Krainesesd:
31 nyolcad-, 12 negyed-, 7 háromnegyed-, 4 féltelkes jobbágy, 2 zsellér, 1 subinquilinus. – A szomszédos falvak, jobbágyság: 1/8, 1/4, 3/8 és 1/2 telken, összesen egésztelek, zsellér és subinquilinus, egésztelek: 32 hold szántó és 12 hold rét, 4. osztályba sorolt. – A földesúri erdőt használhatják, holdnyi legelő, 1/4 éves kocsmálás. – Az úrbéres szolgáltatások: census és kulinaria készpénzben, robotnap és értéke, hosszúfuvar és úrbéres faszolgáltatás készpénzben. – Kilenced: mérőnyi kétszeres, zab, kukorica, itze bab és kendermag, csomó kender, fej káposzta, bárány- és méhkilenced készpénzben, holdnyi erdő és bevétele.
Nagyváradi kamarai uradalom.
(Bihar m.): Krainesesd

Tartalomgazda