HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 027.

Dátum 1797. november 18.
Jelleg

Eredeti, német. 53 eredeti számozású pagina, a mellékletek hozzákötve, kartonkötésben. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

Beschreibung úrbéres adatokkal, melyet kamarai tisztviselők készítettek, a megyei officiálisok hitelesítésével.
Kujed:
A falu határainak leírása, kocsmaház fából szalmatetővel, szoba, előtér, az udvaron kemence és düledező kocsiszín, becsértéke. Megjegyzik, hogy igen jó helyen az Erdély felé vezető úton épült, vlach lakosság, a vidék lótenyésztésre és méhészkedésre alkalmas, jobbágyház, jobbágyfiak, az 1785-ös felmérés adatai: holdnyi belsőség, szántó, rét, zsellér, subinquilinus. – 184 jobbágy, 50 zsellér, 4 subinquilinus. – A falu határa hegyes és köves, terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, zab, kukorica, 3. úrbéres osztályba sorolt. – Jelentős gyümölcstermelés, melyet részben eladnak, részben pálinkának főznek. – A földesúri erdőben faizhatnak. – A falu állatai db.: ló, ökör, tehén, juh, kecske. – A pópa állatai külön felsorolva, kevés a legelő, az ökrök legeléséért fizetnek, 1/4 éves kocsmálás bevétele. – A jobbágyság szolgáltatásai: census, victualia készpénzben, úrbéres robotnap s az extrasessionalis terület használatáért robotnap, a robotot fel nem használják, mert nincs allódium. – 1782–1796 közötti évek robotváltsága, a szöveg pirossal javítva: holdnyi erdőhöz felhasználható robotnap értékével. Javítva a robotból eredő uradalmi bevétel, az úrbéri faszolgáltatás és a hosszúfuvar készpénz értéke, a zsellérek robotja külön számolva, a pálinkafőzés censusa, kilencedmérőnyi kétszeres, árpa, zab, 1784, 1785, 1791, 1792, 1793, 1796 évekből. – A kilenced értéke, kilenced: mérőnyi csöves kukorica, font kender, mérőnyi kendermag és borsó, itt is az 5 év átlaga s a fenti évek külön is. – Bárány-, gida-, és méhkilenced készpénzben. – A tized adatai is részletesen. – Holdnyi tölgy és bükk erdő, az erdőnek nincs vágásterve, minden jobbágy a taxa lefizetése után a neki tetsző fát vághatja, bevétel az erdészet adatai alapján, feltételezett 90 éves vágási terv: évente öl fa vágható, ennek értéke, 5 évente db. disznó makkoltatható, a makkbér. – A jobbágyság censusa a jobbágyföldön lévő gyümölcsös után. – A kocsmában árult bor, ser, pálinka mennyisége és ebből a bevétel. – Empóriuma: Arad. – Az uradalom összes bevétele a faluból. – Mellékletek: úrbéri tabella, a falu levelébe foglalva: terméseredmények, robotváltság, erdőbecslés. – Mellékletek: Aradi gabonaárakról kimutatás, erdészet a bevételről, borárakról kimutatás, az összes földesúri bevételről tabella.
Borosjenői kamarai kerületben lévő modenai kamarai uradalom.
(Arad m.): Kujed

Tartalomgazda