HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 026.

Dátum 1803. április 22.
Jelleg

Eredeti. német. 25 pag. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsét lenyomata Kelt Budán.

Szöveg

Schätzung melyet a budai kamarai könyvelőség készített korábbi összeírás és mérnöki felmérés alapján.
Püspökladány:
A jobbágyok szolgáltatásai, jobbágy- és zsellérház, census, a postfundualis jobbágyföld holdban, árendás nemesek kezén lévő holdnyi föld, számítások szerint a jobbágyszolgáltatás készpénz értéke, a kilenced értéke külön jelölve. – A zsellérek és subinquilinusok robotváltsága, „zinsungen der adeligen accordirten Familien”: 7 árendás nemes 23 6/8 sessiot bír, contractus alapján árenda, melybe szárazmalmaik censusa nincs belefoglalva. – „Eperies” dombon hol allódiális szőlő, arról termés „Eimer” must és készpénz értéke. Le a művelési költség s a tiszta bevétel. – Allódiális szántó 3 nyomásban, nyomásonként és összesen hold, ebbe hold őszi és tavaszi vetés, termés átlaga (1792–1800 évek termésével számol) mérőnyi búza és készpénz értéke, mérőnyi árpa, zab készpénz értéke. – Öl, szalma és készpénz értéke, le a művelés költségei, a szállítás robotjának értéke = összes bevétel az allódiális gabonából. 1799-es felmérés szerinti összes terület holdban, ebből le a jobbágyság postfundualisa, a nemesség árendált területe hold, a jobbágyság legelője hold. – Az allódiális holdnyi terület megoszlása: szabad terület: „die freie Gründe der Beneficiaten” holdnyi – allódiális szőlő holdban – allódiális szántó holdban – jobbágyok szőlői holdnyi – dohányföldek holdban – a révhez tartozó terület, holdban – használhatatlan terület holdnyi – Nádudvarral vitás terület holdnyi – „Überland” területek holdnyi; ennek megoszlása: holdnyi jóminőségű terület árendában holdnyi, gyengébb minőségű holdban, e két kategória árendája – kaszáló holdnyi jóminőségű és mocsaras területen külön-külön – „Várad” szigeten holdnyi kaszáló – Berettyó-melletti terület, melyből hol többet, hol kevesebbet kaszálnak a vízállástól függően: a terület nagysága holdban – „nagy Makkod” kaszáló holdban, az áradások után teljesen mocsaras – a jobbágyság számára kijelölt legelőn kívüli holdnyi terület, melyet a víz legtöbbször elönt, csak részben használható – a mocsaras vidéken szétszórt használható területek „vermischte Flachen” 3 osztályba sorolva holdban – használhatóságuk az időjárástól és vízállástól függ, részint legelőül szolgál – a legelőterület vízalatti álló része holdban, itt nád terem – „Németh Sziget”-en db. eperfa és ezek becsértéke – a dohánytermelésre használt holdnyi terület censusa – regáliák: 3 uradalmi szárazmalom bevétele: a molnárrész levonása után mérőnyi kétszeres, árpa, zab, ezek értéke készpénzben, ebből még le a malom fenntartási költségei, a nemesi és falusi szárazmalmok censusa – a mészárszék árendája – kereskedők censusa – kocsmák: a 2 falusi, „Szt. Agatha”, „Almásér”, „Eperies halom” bevétele – az uradalmi bevétel: a halászat, Szt. Agatha-i hídvám s rév, valamint a hozzátartozó holdnyi terület után, 9 év átlaga számolva, ebből le a híd fenntartási költségei – a vadászat censusa, a bruttó bevételből le 10 % rezsi – a tanító és pap fizetésére (kegyúri jog!) a tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve – uradalmi épületek és becsértékük: „Bitzo” vendégfogadó, Szt. Agatha, Almasér vendégfogadók, kocsma a faluháznál és „Eperies”-en – 3 szárazmalom – uradalmi mészárszék, uradalmi ház bolttal, 7 dohányospajta, cséplőszín, uradalmi „Schütt Kasten” provisor, kanász és méhészház.
Torda:
Jobbágyház és censusa, összesen egésztelek, ebből le a református pap, jegyző és tanító telke – számítások a jobbágyszolgáltatásokról: census, kulinaria készpénzben, jobbágy, zsellér, subinquilinus, robotnapja, a postfundualán kívüli holdnyi szántóért és rétért robotnapot ad, az összes robotnap értéke, a hosszúfuvar készpénz értéke, a kilenced 9 éves átlaga, le a cséplőrész, mérőnyi: búza, kétszeres, árpa, zab, köles, kukorica, értéke készpénzben, a borkilenced készpénz értéke – két nemestől a kilencedért készpénz 2 nyomásban holdnyi allódiális szántó, termése: mérőnyi búaz és értéke készpénzben, le a műveléshez szükséges robot értéke – szalma ölnyi, holdnyi kaszáló, erről ölnyi széna – a 2 malom bevétele a molnárrész levonása után: mérőnyi kétszeres, árpa, készpénz értéke, le a szállításhoz és a malom fenntartásához szükséges robot – mészárszék árendája – uradalmi ház és bolt árendája – kocsma árendája, vadászat árendája, a bruttó bevételből le 10 % rezsi – a tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve, uradalmi épületek és becsértékük: kocsma, 2 szárazmalom, mészárszék, uradalmi ház bolttal, uradalmi ház a tisztségviselőknek.
Püspökladányi kamarai uradalom.
Püspökladány (Szabolcs m.) – Torda (Bihar m.)

Tartalomgazda