HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 030.

Dátum 1797. július 15.
Jelleg

Eredeti, német. 2 folio. 1 db. melléklet, két példányban (részletes ismertetése a 2. regiszteres oldalon.)

Szöveg

[Aestimatio], „Schätzung”, amelyet a budai kamarai könyvelőség készített.
Zada:
Lásd az UC 197 : 29. adatait és ezek becslését. – A regáliák 6 éves átlaga: 1786., 1787., 1791., 1792., 1793. és 1796. évekből. – A bevétel 10 %-a le rezsire. – A tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve. – az épületek értéke 1790-es összeírás szerint.
Melléklet: Deductio sexannalis proventus: 1786., 1787., 1791., 1792., 1793. és 1796. évekből. – A 6 év adataiből számol átlagot. – A református pap és a falu telke. – Utalások az egyes években bekövetkezett változásokra, 2 példány. – 6 oldal latin, eredeti. Kelt Tarcalon (Zemplén m.) 1797. június 15-én. [Utólagos átjavítások a számadatokban piros tintával.]
A tokaji kamarai uradalom tartozéka.
(Zemplén m.): Zada

Tartalomgazda