HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 029.

Dátum 1790. december 30.
Jelleg

Eredeti, német, 3 folio. 2 db. melléklet.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal], „Beschreibung” címmel, amelyet Jacob Maresia készített és Kassán foglalt írásba a fenti dátummal.
Zada:
Felerészben kamarai, fele az Andrássi család birtoka. – Határai, szomszédos települések. Vendégfogadó: 3 szoba, 1 kamra, 1 konyha, 1 pince. Becslése mesterségenként. Kocsiszín és hozzáépített mészárszék. Jobbágyok: 20 egész, 17 fél, és 12 negyed telken, a zsellérek száma: 2. Contractus alapján szolgálnak, lásd a 4. regiszteres oldalon. Egésztelek: 20 hold szántó és 8 falc. Rét. 1. osztályba sorolt. A falu területén erdő nincs, a fát vásárolják. Elegendő legelő, de a Tisza áradásai miatt néha az ugaron kell legeltetniük. – Monok területén árendálnak szántót 1 holdért 1 fl. censust fizetve. Terményeiket Tállyán eladhatják, szolgáltatásaik: lásd a szerződést a 4. regiszteres oldalon. – az úrbéres szolgáltatásaikat árendálják. „Überland”, 177 holdnyi 3 nyomásban, éves árenda ezért készpénzben, egy nyomásban 59 hold á 30 Xr. Az uradalom által természetben felhasznált robotnap készpénzben, 384 gyalogrobot á 10 Xr. „Lencsés Welgy” területén 128 kaszálónyi rét, melyet „zur besseren Subsistenz von der Herrschaft Ohnentgeltlich überlassen worden.” (ugaron használják). A halászat árendája évi 5 fol. Mészárszék és vendégfogadó árendája. Évi 5 fol. a mészárszéké és évi 60 fol a kocsmáé. – Az uradalom összes bevétel évi 742 Ft 30 Xr. Mellékletek: 1) a vendégfogadó becslése. – 1 oldal német, hitelesítés nélküli másolat. Kelt Kassán, 1790. december 27-én. 2) 1788. július 10-i contractus az uradalommal a jobbágyság szolgáltatásairól. a–b) A házcensus és robot 31 1/2 sessió után á 12 nap természetben, a többi készpénzben. 51 gazda á 1 Ft. c) A dézsmákat készpénzzel váltják meg. d) Hosszúfuvar természetben. e) Minden telekhez 2 hold extrasessionális terület, ennek censusa, 29 Ft 30 Xr. f) Mészárszék nádlás, halászat árendája 10 fl. g) A Lencsés Völgyön az uradalmi kaszálót ingyen használják. h) Megváltások összegét 597 fol. 30 Xr. 2 terminusra fizetik. – A két zsellér közül az egyik koldushoz való földkunyhóban lakik, semmit sem fizet, a másik 6 napi gyalogrobottal és 3 fol-tal adózik.
A tokaji kamarauradalom tartozéka.
(Zemplén m.): Zada

Tartalomgazda