HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 010 / h.

Dátum 1801. október 15.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 2 pag.

Szöveg

(7. sz. melléklet)
(Előterjesztés) Készítette „Docirung” a temesvári kamarai számvevőség arra vonatkozóan, hogy a Krassó megyében fekvő Tinkova helység közössége részére milyen allódiális földterületek jöhetnek számításba legelőterület megnagyobbítására. – Az irat jobboldalán az átadandó földterület értékének feltüntetésére külön rovat. – Előterjesztés
Tinkova:
Számbavéve a helybeli lakosok állatállományát a helység közössége 127 holdnyi legelőterületet igényelne. Ezzel szemben jelenleg mindössze 96 holdnyi a közös, telki állományú legelőterület. Így tehát szükség lenne még 31 holdnyi terület átengedésére, mely az aestimatioban részletesen felsorolt allódiális területek közül a helység határában lévő úgynevezett plusz-földekből könnyen megoldható (UC 197 : 10 (a)). – A helység lakóinak jobb életkörülményeket teremtendő, az általuk már részben eddig is minden ellenszolgáltatás nélkül használt, allódiális földterületekből további használatra javasolja az összeíró az uradalom által a helység közössége részére átengedni, éspedig: a már hivatkozott aestimatioban említett további plusz-földek, melyek a telki állományú földek és legelők között megosztás nélkül, szétszórtan találhatók, (területük holdban megadva, valamint a Temes folyó által összehordott, később hasznosítható homokpadok) nagyságuk holdakban, végül bizonyos elvizesedett, rosszminőségű földterületek, melyeket az összeíró kevéssé, vagy alig hasznosíthatóaknak ír le, (nagyságuk holdban) továbbá bizonyos terméketlen, elhomokosodott földek, vízmosások a helység területén (földrajzi fekvésük és nagyságuk szerint részletezve). – Fenti területek használatáért a lakosok eddig semmit sem fizettek az uradalomnak, így az uradalom átengedésükért jövedelmeiből semmit sem vesztene. Ezeből a területekből a szükséges legelőterület kiegészítésére elsőnek említett plusz-földekért a szokásos árendaösszeg (l. az úgynevezett külső legelő árendáját, UC 197 : 10 (g)) szolgál a becslés alapjául, míg a további, ugyancsak legelőkibővítésre fordítandó területek (mint eddig sem hasznosított) térítés nélkül lenne átengedve. – Az úgynevezett külső legelőterületből átengedendő 31 holdért tehát figyelembevéve az erre a területre az egész legelőterület árendaösszegének megfelelő hányada, ez az összeg kerül a becslésbe, illetve ebből levonandó még rezsiköltségek címén az összeg 10 %-a. A maradék az átengedett terület tiszta értéke, melynek 5 %-kal számított tőkésített értéke az aestimatióban a jószág összesített értékéből levonásra kerül. (l. UC 197 : 10)
Dátum, aláírások, papírpecsét.
Tinkova, Krassó megyei kamarai helységről, legelőterületének bővítéséről. A jószág a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
(Krassó m.): Tinkova possessio

Tartalomgazda