HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 010 / g.

Dátum 1801. szeptember 19.
Jelleg

Egykorú másolat, az aláírások és pecsétek jelzésével. német nyelvű 1 pag.

Szöveg

(6. sz. Melléklet)
(Jegyzék az erdőkről)
„Verzeichnüss” címmel két kamarai erdész összeírása.
A kamarai Tinkova jószágához tartozó hatalmas erdőterület felmérésével és becslésével kapcsolatban felmerült e területek makkoltatással való hasznosításának lehetősége. Tekintettel arra, hogy a makkoltatással kapcsolatban a kamarai sertésállatnyilvántartó nem tud adatokkal szolgálni, a szükséges felmérést két kamarai erdőkerülő végezte el, s jelentésük szerint a tinkovai erdőterület kiterjedése 7210 hold, mely területen a felnőtt cser- és bükkfákkal számolva, holdanként makktermés idején 4–4 öreg sertés makkoltatásával lehet számítást végezni. Ennek alapján az itt legeltethető sertések száma összesen, egyenként 6 krajcárral számítva, makkoltatás jövedelem összesen. Mivel azonban makktermés csak kb. minden hatodik évben várható, a becslésnél csak ennek hatodrészét lehet figyelembe venni (480,80 ft). (Az előterjesztés megalapozatlan, túlzott számokat tartalmaz, erre vonatkozóan l. UC 197 : 10 (a) jelű aestimatiot!) – L. még fentiekre vonatkozóan a Kaverán helységnél leírtakat is, UC 197 : 8 (g) jelű iratban.
Dátum, aláírások és pecsétek jelzése.
Tinkova, Krassó megyei kamarai jószág határához tartozó erdőségekről.
(Krassó m.): Tinkova possessio

Tartalomgazda