HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 008 / b.

Dátum 1801. október 24.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 2 pag.

Szöveg

(1. sz. Melléklet)
(Kivonat) „Auszug” Készítette a Bánáti Kamara temesvári számvevősége A helység a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
A Krassó megyei Kaverán possessióból urbáriális adójövedelmekről. Az iratban szereplő táblázat rovatai: helységnév – milyen adóosztályba sorolták? – Telekadó: egésztelkesek fél-, negyed- és nyolcadtelkesek, zsellérek. – Kivonat: telekadó összesen forintértékben – robotmegváltás: a telkesjobbágyok által készpénzben megváltandó robotnapok összesen – a természetben teljesítendő robotnapok összesen – robotnapok mindösszesen – a robotnapok együttes értéke egyenként 10 krajcárral számítva – „kisebb adók” megváltásáért: megváltás összege együttesen – Az úgynevezett „Industriáliá”-ért (gyümölcs- és konyhakertek): kertek nagysága holdban – adójövedelem összesen, holdanként 30 krajcárral számítva – Fenti adójövedelmek összesen.
(Fenti adatok az 1800. évi urbáriális előírások szerint adják meg a lakosok szolgáltatásait.)
Dátum, aláírások, papírpecsét.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Kaverán possessio

Tartalomgazda