HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 006 / b.

Dátum 1801. október 8.
Jelleg

eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét. német nyelvű, 2 pag.

Szöveg

(1. sz. Melléklet)
„Auszug” Készítette a temesvári kamarai számvevőség a Krassó megyei Szakul oppidum urbáriális adójövedelmeiről.
A jószág a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
Az irat szóról-szóra megegyezik az UC 197 : 5 1. sz. M. jelű, 1800. december 12-én kelt irattal, melyet a lugosi adóhivatal adott ki, míg ez a bánáti kamarai számvevőség által került kiadásra, Temesvárott. Itt az előző irat javított számadatai szerepelnek.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Szakul oppidum

Tartalomgazda