HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 020 / a.

Dátum 1818. július 17.
Jelleg

Eredeti, német. 55 pagina. Fol. form. Saját kezű aláírások és a kamarai pecsét papírfelzetes lenyomata. Kelt Temesváron, a fenti évben és napon.

Szöveg

Schätzung, melyet a temesvári kamarai könyvelőség officiálisai készítettek.
Nagy Zsam:
160 egész- és 40 féltelkes jobbágy. – 85 házas zsellér. – Census készpénzértékben. – Kisebb adományok készpénzértéke. – Robotnap telekkategóriánként. – Zsellérek robotnapja. – Pálinkafőzés: üst és censusa. – Kereskedők és mesteremberek censusa. – Tized mérőben: búza, kétszeres, árpa, zab. – Tized mérőben: kukorica, értéke átlagos piaci áron. – Báránytized db. és érték. – Méhtized értéke. – Regalia: vadászat, malom, mészárszék, kocsmálás.. – „Überland” holdban: ebből szántó, legelő, kaszáló, szőlő, holdnyi. – A szántóföldön mérőnyi kétszeres, zab, kukorica. – Terméseredmények. – A termés 10 éves átlaga le a művelés költségei, vetőmag = tiszta bevétel. – A kaszálóról nyert széna értéke. – A legelő kapacitása db. juh, disznó, szarvasmarha. – A szőlőből „Eimer” bor, értéke. – Az erdő proventusa: erdő holdban, ebből kaszáló holdnyi. – 60 éves kitermelési terv alapján évente kitermelt öl fa és csomó hulladék fa, értéke. – A kaszálóról mázsa széna. – Az uradalom kiadásai: rezsi, kegyúri terhek. – A tiszta bevétel 5 %-os bázison tőkésítve. – Uradalmi vendégfogadó részletes leírása, részei. – 1809–17. közötti évenkénti kimutatások művelési áganként és terméseredmények. – A vendégfogadó pincéjének kapacitása. – Az ispánház részletes leírása, az uradalmi épületek becslése. – A mellékletben az épületek becslése mesterségek szerint. – Az erdőből 1789–98. között kitermelt fa nagyság szerint. – Az erdei rét classificatiója, az „Überland” becslése.
Verseci kamarai uradalom.
(Temes m.): Nagy Zsám possessio

Tartalomgazda