HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 009 / c.

Dátum 1815. október 7.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal hitelesített példány, mellékletekkel 31 folio. Latin. Hozzákötve az egyes mesterek német és magyar nyelvű becslevelei.

Szöveg

”Conscriptio”, amelyet a Vallásalaphoz tartozó acsai uradalomról végeztek a helyszínen három példányban az uradalmi épületekről és erdőkről.
Acsa:
Jövedelmet hajtó épületek. – A helységben lévő vendégfogadó, szilárd anyagból épült, náddal fedett, két szoba a kocsmáros lakásául szolgál, aki egyúttal mészáros is, egy nagyobb közös ivószoba, 2 vendégszoba, konyha, kis kamra, pince, kapacitása, minden ablakon vasrács, kettős istálló, egyik része 12 lóra, másik hat tehénre, ennek fedele alatt, hozzáépítve a mészárszék, kis kamrával. – Hat oszlopon álló kocsiszín, az udvart deszkakerítés övezi, kettős kapuval. – Az egész épület jó karban van, értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, cserepes mesteremberek becslése alapján. – A zsidóháznak mondott épület, zsidó pálinkafőzőnek és szatócsboltosnak bérbe adva, szilárd anyagból épült, náddal fedett, elöl kis bolt, egy szoba, ehhez csatlakozó tornác, konyha, másik szoba két kamrával, a bolthoz 3 falépcső vezet fel. – A bejáratnál a pálinkafőző, lent szilárd, feljebb nyers téglából építve, náddal fedett, két részre oszlik, roskadozó épület, telkén istálló, 3 részre oszlik, egyikben 12 ökör, másikban 4 ló, harmadikban 2 tehén fér el. – Az udvaron boltozatos pince, kapacitása, ez jó állapotban van. – Kis kőkút deszkakávával, a víz elapadása miatt úgy sem használható, értéke. – Külső, Lebuj nevű kocsma, Lovasberény határánál, szilárd anyagból épült, náddal fedett, egy szobából, pitvarból, konyhából áll, másik szobája kamrával. Harmadik az istálló felé fekszik, ez a vendégszoba, boltozatos pince, kapacitása. – Teteje javításra szorul, ajtajai, ablakai rozogák. – Kőistállója náddal fedett, 12 állat számára, teteje ennek is javításra szorul, falai jók, kőkútja jó állapotban van. – Az egész épület értéke. – Összegzi a 3 jövedelmet hajtó épület értékét. – Gazdasági épületek: a provizor ház, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, 1799-ben alapjaiban újjáépítették, öt stukatúros szobája van, a másik kettő az iroda, pénztár, irattári szoba, ez kettős vasráccsal van ellátva. – Pincéje nedves, az istálló az udvaron van, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, fallal két részre van osztva, egyik részében 6 ló, másikban 4 tehén részére. – Kocsiszín, ez öt részre oszlik: baromfi ól, disznóól és a fennmaradó 3 részben kocsik állnak. Kőkútja deszkakávás, vasláncokkal keréken meríthető vízzel, az egész udvar kerített, mögötte kis konyhakert. Az egész értéke. – Szilárd anyagból épített kasznárház, falai nedvesek, udvarán kettős istálló, a házban öt lakószoba van, konyha, kamra, kőfeljáró, árnyékszék, kis pince, ez is vizes, kapacitása. Jó kőkút, az udvar fallal kerített, az épület értéke. – Erdőőrház, lent szilárd, feljebb részben nyers téglából építve, náddal fedett, két szobája, konyhája, kamrája van, öt állatra való istálló, az egész értéke. – Kádárház, anyaga mint előbbié, két szoba, konyha, kamrából áll, istállójában 3 tehén fér el, az egész jó állapotban van, értéke. – Két hajdúház, mindegyik egy szobás, értékük egyenként. – Ispánház, jelenleg a kasznár lakja, részben szilárd, részben nyers téglából épült, náddal fedett, két szobából, konyhából, kamrából áll, téglakerítéssel a csűr felé, értéke. – Uradalmi csűr a nyomtatóhelyen, árokkal és töltéssel kerített. Egyik fele magtár, kapacitása, jó állapotban van, értéke. – Juhászház, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, két szobából, konyhából áll. Kis szoba a bojtárnak, két kamra, dupla pincével, jó állapotban van, juhakol lent égett, feljebb nyers téglából építve, nádtetővel, kútjában nyári időben nincsen víz, az udvar belülről trágyával és szalmával, kívülről pedig kerített, az egész értéke. – Uradalmi magtár, kapacitása, szilárd anyagból épült, náddal fedett, két mellék- és egy főajtaja van, mindegyik vaslemezzel borított, ablakain vasrács, néhol javításra szorul, értéke. – Nagy boltozatos pince, kapacitása, bejáratánál deszkából emelt, zsindellyel fedett előtér, értéke. – Kegyúri épületek: a plébániaház, a provizorházzal szemben épült szilárd anyagból, zsindellyel fedett, 3 szobája van, az udvar felé cselédszoba, konyha, az udvaron istálló, náddal fedve, egyik részében 4 ló, másikban 4 tehén fér el, másik istálló négy ökör részére, mellette ugyanazon tető alatt baromfi ól. – Az udvar kővel kerített, minden oldalról javításra szorul, a kert deszkakerítéses, az egész értéke. – Iskola, egyúttal a tanító lakása, lent szilárd, feljebb nyers téglából épült, zsindellyel fedett, szoba, konyha, kamrából áll, nagy tanterem, padokkal, értéke. – Templom leírása, értéke.
Alcsut:
Jövedelmet biztosító épületek a mészárszék, lent szilárd anyagból, feljebb nyers téglából és vert földből épült, náddal fedett, már romos állapotban van. Mindenütt javításra szorulna, udvara sövénnyel kerített, értéke. – A zsidóháznak mondott épület, a zsidó bérlő lakik benne, oldalánál kis bolt, udvarán istálló, értéke. – Gazdasági épületek az ispánház, erdőőrház, hajdúház, mindegyik leírása, berendezése, felosztása, értéke.
Hatvan:
Jövedelmet hozó épületek nincsenek a helységben, csak gazdaságiak, úgymint a juhászház, szilárd anyagból épült, náddal fedett, két szoba, konyhából áll, pincéjének kapacitása. – Falai jó állapotban vannak, teteje javításra szorul, hozzátartozó istálló alapjában szilárd, feljebb nyers téglából épült, 4 ló fér el benne. – A paraszti munkával készült juhakol, oszlopokon áll, részben vessző, részben nádfallal, teteje nád, az egész értéke. – Másik juhakol, a bérleti korszakban épült, náddal fedett, értéke.
Vérthszentgyörgy:
Jövedelmet hajtó épületek: felső malom, szilárd anyagból épült, náddal fedett, kétkerekű, romos állapotban van. Mellette a molnárház, leírása, értéke. – Középső malom, 3 kerekű, az egész épület kőből épült, zsindellyel fedett, tetejét kivéve, mely javításra szorul, jó állapotban van, molnárház, leírása, értéke. – A háromkerekű alsó malom, molnárházzal együtt értéke. – Gazdasági épületek: a jelenleg a kasznár által lakott uradalmi ház, szilárd anyagból épült, zsindellyel van fedve, öt szobából áll, udvara fallal kerített, jó állapotban van, értéke. – A három részre osztott juhhodály, hat ló, 6 tehén számára, a harmadik rész a tulajdonképpeni akol, szilárd anyagból épült, náddal fedett ököristálló, két részre oszlik, egyik részében 40 állat fér el, másik takarmány tároló, értéke. – Két csőszház és egy erdőőrház, leírásuk, értékük egyenként. – Recapitulatio helységenként. – az acsai, alcsuti és vértszentgyörgyi erdők, nagyságuk holdakban, vágásuk száma, összegzésük. – Mellékletekben az egyes épületeket felbecsülő mesteremberek értékelése.
Vallásalap birtoka. Atsai uradalom.
(Fejér m.): Atsa – Altsuth – Hatvan diverticulum – Vérth Szent György praedium

Tartalomgazda