HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 009 / a.

Dátum 1816. július 27.
Jelleg

Eredeti, pecséttel, aláírással hitelesített példány, 22 folio. Német.

Szöveg

”Schätzung”, amelyet a kamarai számvevőség dolgozott ki.
Atsa:
Az uradalom névadó helysége. – A következő szolgáltatásokat adják a lakosok az uradalomnak: házcensus, jobbágyok, házas zsellérek száma, censusuk összege. – Összesen 80 egész telek van a helységben, jobbágyok 51 krajcárt fizetnek egész telkenként kulináriákra; együttes összege. – Robot szabályozása, igás vagy helyette gyalogrobot-napok száma, értéke, házas zsellérek robotja. – Hosszú fuvar négy egész telkenként, értéke. – A jobbágyok fajzást az uradalmi erdőből kapják, ennek fejében kötelesek az úrbéri fát behordani, értéke telkenként és együttesen. – Fonási kötelezettség értéke telkenként, összege. – Pálinkafőző üstök censusának átlagjövedelme. – Gabonakilenced jövedelme kilenc év alatt búzából, kétszeresből, rozsból, zabból mérőkben, értéke pénzben, levonva a szállítási költségeket a 2 órányira, illetve 4 mérföldnyire lévő vásárhelyre. – Bárány- méh- és kiskilencedből nincsen jövedelem.. – Borkilenced együttes jövedelme 9 év alatt, értéke, figyelembe véve az áremelkedést, így adja meg a fehér- és vörösbor mennyiségét, értékét. – Erdő nagysága holdakban, 40 vágásra van felosztva, jövedelme faeladásból és makkoltatásból. – Erdei tisztások, legelők nagysága, jövedelmük legeltetésből, vadászatból nincsen jövedelem. – Uradalmi szántók holdakban, melyből levonja a censuális földekre eső részt, az uradalom által használt részen kilenc év alatt termett búza, rozs, zab mérőkben, értéke pénzben, levonva a szállítási költségeket. – Censuális földek jövedelme. – Bérbe adott földek részben szántóként, részben kaszálónak használják, jövedelmük. – Rétek nagysága holdakban, eddig házi kezelésben voltak, szénahozamuk, jövedelmük. – A helységben más legelő, mint a feljebb említett erdei tisztások, nincsenek. – Káposztáskertek 4 4/8 holdnyi nagyságban, az összeírás nem vette számba, mert az alkalmazottak illetményképpen ingyen földként kapják, most a censuális telkekkel egyenlőként értékeli, összege. – Királyi beneficiumok a helységben: kocsma mészárszékkel együtt, hozzá tartozó szántókkal együtt bérbe van adva, összege. – Bolt és pálinkafőző jövedelme. – A helység jövedelméből levonandó a kegyúri kötelezettségek fejében kongruára fizetett összeg, tűzifa a plébánosnak, értéke. – Az iskolamesternek adott búza, rozs, bor, tűzifa mennyisége, értéke. – Értékeli a kocsma épületét, a helységen kívüli kocsmaházat, tiszttartó lakását, kasznár lakását, főerdész lakását, a két hajdú házát, ispánházat, csűrt, juhaklot, szérűt, uradalmi pincét, majd összegzi az épületek értékét.
Alcsuth:
Jobbágyok, házas zsellérek száma, házcensusuk összege. – A többi jövedelmi tétel, robot, gabona- és borkilenced megegyezik a caput bonoruméval. – Erdő nagysága, tisztások nagysága holdakban, jövedelmük faeladásból, makkoltatásból, legeltetésből. – Allódiális szántók nagysága holdakban, jövedelmük. – Censuális szántók, rétek nagysága holdakban, jövedelmük. – Kocsma és mészárszék árendájának jövedelme. Pálinkafőzőház, hozzá tartozó szántó, jövedelme, értéke. – Kegyúri terhekre kiadások nincsenek. – Kocsma mellett értékeli a gazdasági épületeket: az ispánházat, erdőőr lakását, hajdúházat.
Hatvan:
Diverticulum, a benne lévő uradalmi szántók nagysága holdakban, benne termett búza, rozs, árpa mennyisége, értéke. – Censuális földek nagysága, jövedelme. – Allódiális rétek nagysága, szénahozamuk, értékük. – Allódiális legelők nagysága holdakban, 1000 négyszögöllel számítva holdanként, jövedelmük. – Az uradalomnak csak gazdasági épületei vannak: juhkarám juhászházzal együtt, juhhodály, ezek értéke.
Vérthszentgyörgy:
A praediumban lévő szántók, rétek nagysága holdakban. – Legelők, nádasok nagysága holdakban. – Kőbánya, 1793–98. között kitermelt kő mennyisége ölekben, értéke. – Erdők nagysága holdakban, tisztásainak nagysága, jövedelmük fakitermelésből, makkoltatásból és legeltetésből egyenként, majd összegezve. – Egy másik erdőcske, névvel, legelőnek használják, 15 holdnyi nagyságú, jövedelme. – Malomjövedelem, az 1793–1798. évek között három malom volt a praedium területén, őrölt búza és kétszeres mennyisége mérőkben, értéke a molnár részének és a szállítási költségek levonása után. – Ezt elosztva háromfelé, kapni meg az egy malomra eső jövedelmet. – Uradalmi épületek: kasznárház, két csőszház, erdőőrház, mindezek értéke egyenként és összegezve. Végén recapitulatió, majd summárium, melyben a jövedelmet összegzi helységenként. – Végösszeg: 755.551 Ft 33 Xr.
Kamarai birtok. Acsai uradalom.
(Fejér m.): Atsa – Alltsuth – Hattvan diverticulum – Vérth Szent György praedium

Tartalomgazda