HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 002 / a.

Dátum 1818. július 1.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal hitelesített példány, 21 folio, német.

Szöveg

”Schätzung” – amelyet a bultsui kamarai uradalomhoz tartozó Goisest helységről készítettek a küszön álló királyi adományozás alkalmából a megadott direktívák szerint.
Goisest:
Harmadosztályba sorolt adózó helység, a következő jövedelmek folynak be innét évente: az úrbéri összeírás szerint 13 negyed és 4 nyolcad telekből áll, továbbá 15 házas zsellér lakja, mindannyian 1 Ft úrbéri censust fizetnek, összege. – Kisebb adományokra (kulináriákra!) telkenként fizetett összeg, összegzése: Jobbágyok, zsellérek robotjának szabályozása, napok száma, értéke. – Házatlan zsellérek megváltják a robotot, összege. – Nem telki állományú földek nincsenek a helységben. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Boltbér összege. – Gabonatized jövedelme kétszeresből, zabból, kukoricából mérőkben, értéke, a lugosi piaci árak figyelembevételével. – Kenderrel és lennel bevetett terület nagysága, jövedelme, kendermag jövedelme, értéke. – Promontórium, szőlők nincsenek a helységben. – Báránytized, méhtized jövedelme, értéke. Királyi beneficiumok bérbe adásából jövedelem (vadászat, halászat, malomcensus, mészárszék, kocsma) árendák összege. – Sör- és pálinkafőző nincsen ugyan a helységben, a megadott direktívák szerint azonban a kocsma jövedelmének 10 %-át számítják ide. – Maradványföldek együttes nagysága holdakban, melyből a becslők megítélése szerint csak 1 hold számítható szántónak, a többi (311) legelő, az említett egy holdat kukoricával vetik, egy elvetett mérő húszat terem, hozamának kiszámítása, értéke. – A legelőn legeltethető állatok (tehenek és juhok) száma, jövedelme. – Erdő nagysága holdakban, jövedelme legeltetésből, szénakaszálásból, faeladásból és makkoltatásból, összegük együttesen. – Híd, vám- és révjövedelmek nincsenek a helységben. – Hasznot hajtó földesúri épületek nincsenek. – Kegyúri terhek nincsenek, lévén a lakosok valamennyien görög-keletiek. – Jövedelmek végösszege: 287 Ft 42 Xr. – Ezt 5 % hozammal tőkésítve, értéke: 6473 Ft 23 Xr. – Mellékletekben az egyes jövedelmi tételek kimutatása az 1809. és 1817. évek között. – A mellékletek beírva.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Goisest

Tartalomgazda