HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 001.

Dátum 1819. február 18.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal hitelesített, bekötött példány, 47 folio, német nyelvű.

Szöveg

”Schatzung”, úrbéres adatokkal, amelyet a Temes megyei szentandrási kamarai birtokhoz tartozó három helységről készítettek a számvevőség officiálisai.
Orzidorf:
Telkek után fizetendő census összege. – Kisebb ajándékok értéke. – Robot szabályozása, robotnapok száma, illetve megváltása pénzben. – Gabonatized jövedelme az 1809–1817. évek között búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, a teljes mennyiséget elosztva egy évre adja az értékét terményenként és együttesen. – Kender és lentized nincs említve az összeírásban, nem értékelhető. – Báránytized, méhtized jövedelme egyenként. – Kereskedők censusa, boltbér összege. – Királyi beneficiumok: kocsma és mészárszék árendába vannak adva, bérösszeg; (halászat, vadászat nincsen). – Sör és pálinkafőzés jövedelme. – Jobbágyi malmok census jövedelmének évi átlaga. – Földesúri allódiális telkek nincsenek a helységben, maradványföldek nagysága holdakban. – Kocsmához tartozó rétek és belső telek nagysága. – Mészárszék belső telke. – Malomhoz tartozó belsőség; ezek együttes nagysága holdakban, utánuk befolyó árenda. – Erdő jövedelme. – Kiadások: kegyúri terhekként ad az uradalom a helybeli plébánosnak pénzt, azon kívül deputátum fejében kétszerest, zabot, kukoricát, tűzifát, szénát, bort, mindegyik mennyisége, értéke. – Kezelési költségek 10 %-ot tesznek ki. – A jövedelmet biztosító uradalmi épületek (vendégfogadó) karbantartására fordítandó összeg.
Kollátsa:
Telekcensus, kisebb ajándékokra fizetett összeg. – Robot megváltásának jövedelme jobbágyoknál, zselléreknél. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Kereskedők censusa, boltbér össze. – Gabonatized jövedelme (előbbi terményekből). – Bárány és méhtized jövedelmének összege. – Királyi benediciumok bérbeadásának jövedelme, kocsma, mészárszék, vadászat bérösszege egyenként és együttesen. – Sör- és pálinkafőzési jog jövedelme, mivel sem serfőző, sem pálinkafőző nincs a helységben, a kocsmajövedelem 10 %-át számítja. – Malmok censusának összege, kiszámításának módja. – A kamara rendeletére Hodonyból 77 holdnyi jó földet ide csatoltak maradványföldként, a helybeli allódiális földek nagysága holdakban, ebből leszámítja a vízzel állandóan elöntött területeket (mint egy fele!). – A malomhoz, mészárszékhez, vásártérhez tartozó földek nagysága holdakban. – A használható földekből még leszámítja az utakra, árkokra, határhányásokra, nyomtatóhelyre, kunyhóra eső területet, összesen 20 1/4 holdat; – A megmaradt 876 3/4 hold három nyomásra van felosztva, 1810 és 1816 között a szomszédos, szintén kamarai Turegyház praedium földjével porifikálták, termett búza, árpa, zab mennyisége, ezek szalmája. – A temesvári piaci árak alapján értékük pénzben. – Bérbe adott maradványföldek nagysága, jövedelme kétszeresből, rozsból, árpából, zabból, kukoricából. – Erdők nincsenek, jövedelmet sem vehetni róluk. – A lakosok görögkeleti vallásúak, ezért kegyúri terhek nincsenek, templomot maguk emelnek, pópát maguk tartják el, a két papi telek azonban mentes a szolgáltatások alól.
Hodony:
Jobbágyok, házas zsellérek száma, telekcensus összege. – 18 egész, 77 fél, 76 negyedtelkes jobbágy, 10 zsellér. – Egész, fél, negyed telkenként kulináriákra fizetett összeg. – Robot szabályozása, robotnapok száma, megváltásuk összege. – Nem telki állományú földek jövedelmének összege. – Pálinkafőző üstök taxájának összege. – Iparosok adója 1809. és 1817. évek közötti átlag alapján a Niczky-féle kulcs alapján. – Kereskedők censusának összege, ugyanígy számítva. – Gabonatized jövedelme, értéke. – Báránytized, méhtized jövedelme, értékük. – Bérbe adott királyi beneficiumok jövedelme, mészárszék, kocsma, vadászat. – Serfőző, pálinkafőző nincsen, itt is a kocsmajövedelem 10 %-át számítja. – Malomcensus jövedelme átlagszámítás alapján. – A 3 helység együttes értékének összege: 407162 Ft 59 Xr. – Mellékletekben az egyes jövedelmi tételek részletezése az 1809–17. évek között.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Orczydorf – Kallatsa – Hodany

Tartalomgazda