HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 020.

Dátum 1818. július 8.
Jelleg

Eredeti, német, 44 pag. Fol. form. füzet, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Temesváron a fenti évben és napon. + Nachtrags Schätzung, melyet – a fenti Schätzung kiegészítéseképpen és helyesbítéseként, de azzal azonos szerkezettel – u. az a hivatal állított ki, 1819. január 19-én, Temesvárott.

Szöveg

Schätzung, melyet a temesvári kamarai könyvelés officiálisa készített és a vármegye officiálisai hitelesítettek.
Petrocza:
1 fél-, 9 negyed- és 22 nyolcadtelkes jobbágy, 19 zsellér. A jobbágyság szolgáltatásai: census és kisebb adományok készpénzben, robotnap és készpénz értéke, pálinkafőző üst censusa; tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica; kendertized, bárány- és méhtized. Földesúri regáliák: kocsma és mészárszék censusa, malomcensus, halászat bevétele. – Uradalmi tartalékföldek hold, bevételük. Erdő hold, fa öl, hullott fa kocsi s értéke. Erdő tisztásainak bevétele; makkoltatás bevétele. Az uradalom kiadásai. 1809–1816 közötti évekből számolnak átlagot.
Mellékelve Nachtrags Schätzung.
Von Trattnernek elzálogosított kamarai falu.
(Krassó m.): Petrocza

Találati navigáció
Tartalomgazda