HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 019.

Dátum 1818. július 16.
Jelleg

Eredeti, német, 49 pag. Fol. form. füzet, sajátkezű aláírások és a kamara pecsétjének papírfelzetes lenyomata. Kelt Temesváron a fenti évben és napon + 1 db. Nachtrags Schätzung, melyet a fenti irat helyesbítése és kiegészítéseképpen ugyanaz a hivatal készített el 1819. február 3-i, Temesvár-i kelettel, a Schätzung-gal azonos szerkezettel.

Szöveg

Schätzung, melyet a temesvári kamara könyvelőségének officiálisai készítettek.
Tomest:
4 fél-, 11 negyed- és 23 nyolcadtelkes jobbágy, 30 zsellér. A jobbágyság szolgáltatásai: census és kisebb adományok készpénzben; robot készpénzben; tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica; kendertized; juh- és méhtized; a földesúri regáliák. – Tartalékföld hold s bevétele, erdő hold s bevétele, erdei legelő és kaszáló hold. Makkoltatás bevétele. Pálinkafőzés árendája. Az uradalom kiadásai.
Mellékelve Nachtrags Schätzung.
Kamarauradalmi falu.
(Krassó m.): Tomest

Találati navigáció
Tartalomgazda