HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 004 / a.

Dátum 1820. február 12.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott példány, eredeti mellékletekkel, 58 folio, német nyelvű. 10 db. melléklet. 5 old. latin eredeti, 1836. december 22. Levél a kamarához, 1836. augusztus 25., 3 old. latin.

Szöveg

"Beschreibung" úrbéres adatokkal, amelyet a kamarai uradalom falvairól készítettek. Különálló jelentés a kamarához 1836. december 22-i kelettel.
Bonczesd:
A Modeni uradalomhoz tartozó helység Arad megyében, egy, a Kőrös partjáig elnyúló völgyben fekszik. Határai, szomszédos falvak. A helységhez a Dratsa nevű erdő tartozik, délre fekszik a falutól, egy órányi távolságra. Földesúri kocsma nincsen a faluban, az uradalom egy parasztházban méret bort; úgyszintén uradalmi tehenészet, juhászat vagy sertéstartás sincs. – A jobbágyok, házas zsellérek számát az uradalomnak adandó szolgáltatásokkal együtt táblázatban tünteti fel. 5/8 telkes jobbágy 5, 4/8 telkes jobbágy 2, 3/8 telkes jobbágy 40, 2/8 telkes jobbágy 55, 1/8 telkes jobbágy 71; zsellér 2; az egész összegezve egész telkekben, az urbarium szerint a pópa – akinek telke mindig azonos – és a mindenkori bíró, hol kisebb, hol nagyobb telekkel, mentesek a szolgáltatások alól; házak számából levonja a pópa házát, mint censusfizetésre nem kötelezettet, a zsellérházak közül pedig a jegyzőházat. A lakosok valamennyien görögkeleti vallású oláhok, fából épített templomuk van. – Pusztán álló 5/8 telek, ezek valószínűleg nem telki állományú maradványföldek. Az úrbéri telkek 2. osztályba vannak sorolva, egy egész telekbe 28 hold szántó, 12 hold rét és 1 holdnyi belsőség tartozik, 1100 négyszögöllel számolva. A földek jelentős része a Fehér Kőrös mentén lévő síkságon terül el, termékenyek, átlagban 1 mérő kétszeres 3.5 mérőt, zab pedig 3–4 mérőt hoz a parasztok vallomása szerint; a lakosoknak néhány telkük a helységhez tartozó Drotsa erdőben van, ezek rossz minőségűek. Itt vannak már több éve az uradalomnak az irtásai, helybelieknek bérbe van adva árverésen, összege, legelőnek használják, részletesebben az erdőbecslésnél fejti ki. Szőlőhegy nincsen, bormérés Szent Mihálytól karácsonyig a helységé. – Úrbéri census összege házanként és együttesen. Victuáliákat telkenként 51 krajcáron megváltják, együttes összege. Robot szabályozása, robotnapok telkenként, összegezve, értéke; minden négy egész telek állít ki egy hosszúfuvart, számuk, értéke pénzben; zsellérek 18 napot dolgoznak évente, pénzértéke; mindezek együttes értéke. Kenderből kiskilencedet adnak, ezért fonással nem tartoznak. Pálinkafőző üstök taxájának 9 évi jövedelem alapján évi átlagjövedelme. – Kilencedjövedelem kétszeresből, zabból, kukoricából mérőkben, ezek téli és nyári szalmájából ölekben, mindezek értéke egyenként és összegezve. Kiskilenced megváltásának szerződés szerinti összege. Bárány- és gidakilenced jövedelme pénzben. Méhkilenced jövedelme pénzben. A helységben a tized is földesurat illeti, ennek jövedelme fenti tételekből (kétszeres, zab, téli-nyári szalma, bárány-gida, méhtized) összege. – Tulajdonképpeni erdei legelők nincsenek, irtásföldek, nagyságuk holdakban, az uradalmiak bérbe vannak adva legelőnek, összege. Allódiális rétek helye, kialakulása, szénahozama 1811-től 1817-ig, ennek értéke pénzben. Nem telki állományú földek, kialakulásuk, hozamuk kétszeresből, zabból, ezek szénájából, értéke. – Italmérés bérbeadásának szerződés szerinti jövedelmének összege. Jövedelmeket csökkentő tényezők, a földek termékenyek, az erdők jók, egyedül a Kőrös és a patak néha való hirtelen megduzzadása miatt panaszkodnak, elönti a mellette fekvő földeket, réteket. Terhek nincsenek.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Bonczesd

Tartalomgazda