HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 003 / f.

Dátum 1818. június 20.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott szolgabíró és esküdt által hitelesített példány, 9 folio. A nyomtatott urbáriumra adott reflexiók 4 folio. Az összeírás német, a reflexio latin.

Szöveg

"Beschreibung" úrbéres adatokkal, amelyet a kamarai uradalom helységeiről készített Franz Schmidt officiális.
Szatureo:
Arad megyében fekvő falu, a Modeni uradalomhoz tartozik, elég széles völgyben fekszik. Határai, szomszédos helységek. A hozzátartozó erdő déli irányban terül el, mintegy másfél órányira. Határvillongások nincsenek, de a fenti erdő miatt vannak nézeteltérések, ezek okainak kifejtése. Táblázatban feltünteti a jobbágyok, zsellérek számát, telkeik, házaik számát, házadó összegét, victuáliák megváltását, robotnapokat, hosszúfuvart, az urbarium szerint vágandó és beszállítandó fát, mennyiségét ölekben. – 62 jobbágy, 8 zsellér. 3–2-1/8 telkes jobbágyok száma, majd egész telkekben összegezve. Összegzi a jobbágyokat és házas zselléreket is, valamint a puszta telkeket. Házatlan zsellérek nincsenek a helységben. Valamennyien görögkeleti vallású oláhok. A helység urbarialiter 4. osztályba van sorolva, egy egész telek 32 hold szántóból és 12 hold rétből áll, egy holdnyi belsőségből. A telki állomány részben völgyben, részben magasabb hegyek oldalán fekszik, a völgyben fekvők, ahol a Vale Szatureolui patak folyik, annak mentén terülnek el, valamivel jobbak mint a hegyoldalon lévők, jóllehet a gyakori esőzések néha megduzzasztják a patakot, s akadályozzák a gabona érését; régi irtásföldekből áll. – A lakosok kétszerest, zabot és kukoricát vetnek; egy mérő után 2–3, illetve zabból 4–5 mérőt nyernek, kukorica hozamát nem adja meg. Rozsot nem vetnek. A helységhez tartozó erdő tisztán földesúri, a lakosok az urbariumban biztosított tüzi és épületfát innen kapják. Az irtásföldek részben régebbiek, részben az utóbbi években történt irtásokból állnak, előbbiek már a jobbágyok telki állományába számítanak, hozamukat a kilenced és tizedjövedelménél számolják. Bormérés Szt. Mihálytól karácsonyig a helységé. – Úrbéri census összege együttesen. Victuáliákba vajat, 2 kappant, 2 tyúkot, 12 tojást adnak, közösen egy borjút, mindezek értéke egyenként és összegezve. Robot szabályozása, robotnapok száma, egész telkenként 104 napi robottal tartoznak, ezek pénzértéke; 4 egésztelek állít ki egy hosszúfuvart, értéke; az összes munkák értéke összegezve. Fonással nem tartoznak, mert kiskilencedet adnak. Pálinkafőző üstök taxájának összege. – Kilenced jövedelme a tizedjegyzékek alapján 1809–1817 között; csak az utolsó évet adja meg, kétszeres, zab, kukorica mérőkben, átlagjövedelmének kiszámítása pénzben. Kiskilenced 1817. november 1-től bérbe van adva, összege. Bárány- és gidakilenced jövedelme. Méhkilenced jövedelme. A tized földesurat illeti a községben, jövedelme kétszeresből, zabból, ezek szalmájából, értékük pénzben tételenként és együttesen. Bárány és gidatized jövedelme. Méhtized jövedelme. – Erdőket itt nem értékeli. Erdei legelők nincsenek. Uradalmi irtásföldek nagysága holdakban. Italmérési jogért fizetett összeg jövedelme 3 év alatt. Jövedelmet befolyásoló tényezők csak a tartós esőzéskor a hegyoldalon lévő földekben kárt tevő víz. Terhek nincsenek.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Szatureo

Tartalomgazda