HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 002 / e.

Dátum 1813. október 27.
Jelleg

Német nyelvű eredeti példány, 5 folio, sajátkezű aláírás.

Szöveg

"Beschreibung" úrbéres adatokkal, amelyet a kamarai birtok falvairól készítettek.
Joszáshely:
Hegyek között fekszik, Kőröstől nem messze. Szomszédos helységek. Az erdélyi Kozma családdal vannak határvillongások az erdő miatt. Táblázatban közli a jobbágyok, házas zsellérek számát, házaik számát, telkeiket, nagyságát, robotnapokat, az urbarium alapján szállítandó fa mennyiségét. A lakosok valamennyien oláhok, görögkeleti vallásúak. Úrbérileg 3. osztályba sorolt helység. Egy egész telekhez 43, 1100 ölnyi hold tartozik. – 79 jobbágy, 9 zsellér. Jobbágyok és házas zsellérek házanként 1 Ft házcensust fizetnek, összegezve. Victuáliákért egész telkenként 51 Xr-t fizetnek. Robotnapok száma telkenként, átszámítva kézirobotra, ennek pénzértéke. Négy egész telkenként állítanak ki egy hosszú fuvart, értéke. Házaszsellérek évi 18 napi kézirobottal tartoznak összegezve pénzértéke. – 13 pálinkafőző üst taxájának összege. Gabonatized jövedelme 1804-től 1812-ig, kétszeres, zab, kukorica mérőkben, összegezve, pénzértékük egy évre elosztva; kilenced jövedelme ugyanezekből mérőkben, és annak pénzértéke, levonva belőle beszállításuk költségeit az aradi piacra. Báránytized jövedelme; gidatized jövedelme, mindkettőt természetben számítja, annak megváltási árával, kilenc évi jövedelem alapján adott átlagjövedelmek. Méhtized jövedelme. Kiskilenced megváltásának jövedelme. – Erdő jövedelme faeladásból és disznók makkoltatásából egyenként. Halászat bérbe van adva, 1793-től 98-ig kevesebb volt az árenda. A patakon 11 őrlő és egy kallós malom, censust fizetnek az uradalomnak, összege, ennek alakulása. Italmérés jövedelme 1804 és 1812 között, parasztházakban kimért bor és pálinka mennyisége, pénzértéke, évi átlagjövedelme.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Joszáshely

Tartalomgazda