HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 002 / d.

Dátum 1818. június 23.
Jelleg

Két példányban, 11–11 folio. Ennek kivonata az 1813–1817. évekig terjedő időre, 8 folio, sajátkezű aláírások, német.

Szöveg

"Schätzung", amelyet a Modeni kamarai uradalom helységeiről készített a budai kamara számvevője.
Joszáshely:
Jobbágyok, házas zsellérek száma, házadójuk egyenként és összesen. A kulináriákat egész telkenként 51 krajcáron váltják meg. Robot szabályozása, teljesítendő kézirobot napok száma, értéke pénzben, összege. Négy egész telek állít ki közösen egy hosszúfuvart, értéke. Az urbárium szerint minden egésztelkes köteles egy öl fát vágni és beszállítani, pénzértéke. Házas zsellérek robotnapjainak száma, pénzértéke. Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Gabonatized jövedelme kétszeresből, zabból, pozsonyi mérőkben, leszámítva a nyomtatórészt, értéke; levonva az Aradra való beszállítás költségeit, súly és állomások figyelembevételével. Gabonatizedből bejövő téli és nyári szalma, ölekben, értéke pénzben. Kiskilenced megváltásába nyolc éven keresztül kukoricát adtak, évi átlagának kiszámításával veszi a jövedelem pénzértékét; észrevételek ennek kiszámításáról. Báránydézsma jövedelme, ebből királyi tized és földesúri kilenced megoszlása. Méhdézsma jövedelme, megoszlása. – Két részre tagolódó erdő, egy vitathatatlan, és egy kétségbevont tulajdonú rész, nagysága holdakban egyenként, jövedelme faeladásból és makkoltatásból egyenként és erdőnként. Halászat jövedelmének alakulása, jelenlegi árendájának összege. A folyón 11 malom, censusuk alakulása, jelenleg 3 Ft censust fizetnek az uradalomnak. Kocsma jövedelme, leszámítva 10 %-ot költségekre. Jövedelmek végösszege 5 % hozammal tőkésítve: 10592 Ft 50 Xr. A hivatkozott mellékletek nincsenek mind meg.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Joszáshely

Tartalomgazda