HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / k.

Dátum Datálás nélkül (1766)
Jelleg

1766. szeptember 23-án hitelesített másolat, a dátum nélküli, de kétségtelenül 1766-ban keletkezett eredetiről. Német nyelvű. 1 oldal.

Szöveg

Panaszlevél
A béllyei kamarauradalomhoz tartozó lucsi kamarauradalmi jobbágyok panaszlevele az úrbérrendezésre leküldött királyi bizottság elnökéhez.
Lucs:
Ebben a panaszlevélben csak egyetlen problémát panaszolnak be a subditusok. De van egy nagy panasziratuk is a királynőhöz. Ennek az utóbbinak tartalmi kivonatát lásd UC 168 : 38 (n) jelzet alatt.
A lucsi jobbágyközösség panaszlevelében előadja, hogy korábbi külön megállapodásuk értelmében évente 100 Ft. árendát fizetnek a béllyei kamarauradalomnak a szomszédos Lippovicza nevű praediumért, s az itt termett gabonájukból meg kell adniuk mind az uradalmi kilencedet, mind pedig a püspöki tizedet. – Továbbá Habonya és Henye nevű prediumokért összesen 50 Ft. az évi árendájuk, ugyancsak az uradalommal kötött megállapodás szerint. – Az a kérésük a királyi biztosokhoz, járjanak el a kamarauradalomnál és eszközöljék ki azt számukra, hogy ne kelljen kettősen szolgáltatniuk. Engedje el nekik az uradalom vagy a készpénzbeli árendát, vagy a kilencedet és a tizedet, mert nem bírják elviselni a súlyos kettős terhet. – További panaszuk, „…dass unss die Szent Istváner unser Grund Wege genohmen haben, 104 Akher wie auch 107 Mader („Mäher”=kaszásnyi) Wisen haben sie wekh genohmen…” – Ezzel kapcsolatban pedig az a kérésük, a királyi bizottság adassa vissza nekik a 104 hold szántót és a 107 kaszásnyi rétet.
Lucs fiskális possessio. (Baranya m.)

Tartalomgazda