HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / c.

Dátum 1766. szeptember
Jelleg

Egykorú hiteles másolat. Latin. A hitelesítési záradék kelt 1766. szeptember 22-én, Bellyén. 2, folio

Szöveg

Tabella
A béllyei kamarauradalom első ispánja és négy ispánja által összeállított tabella arról, hogy az 1763. évi eredményeket alapul véve, 1766-ban mekkora mennyiségű szénával károsodott a kamarauradalom azért, mert a pertinenciális falvakban lakó subditusok részben vagy egészben megtagadták az allodiális rétek kaszálását, a termett széna felgyűjtését vagy hordását. Datálás nélkül. – Tartalmából és a hitelesítési záradék dátumából köetkezően csak 1766. szeptember havában keletkezhetett. – Az irat a címben jelzett tabellával kezdődik. Ebben az első fejrovatban sorra veszik az ispánok a kamarauradalom valamennyi faluját. A pertinenciális falvak felsorolását lásd az UC 168 : 38 (a) és (b) jelzetű tartalmi kivonatok helynévjegyzékében. – Majd a tabella második fejrovatában „Falcatio 1763” fejrovat-cím alatt ölben és quartában kimutatják minden egyes helségnél az 1763. esztendő tényszámát: mennyi allodiális szénát kaszáltak le s gyűjtöttek fel, illetve hordtak be az adott helység subditusai az allodiális rétekről. – A tabella harmadik fejrovatában az 1766. évi tényszámot tüntetik fel, szintén helységenként. Végül a 2. és a 3. fejrovatokban foglalt részösszegeket összesítik. – Az összesítésből kiderül, hogy 200 ölet meghaladja az a mennyiség, amellyel, jóllehet a szénahozam szempontjából egyező év volt a bázis-év a folyó esztendővel, mint az ispánok irják: „…quibus videlicet Inclytum Dominium, ob renitentiam in falcando, damnificatur. Idest defectus 208 1/4 orgiae foeni.” – Végezve így a szénabeli kár felmérésével, az ispánok hozzáfűzik még, hogy 12 faluban (ezeket név szerint is felsorolják) az idén visszaélés történt a kenyérgabonával is. – Ugyanis e falvakbeli kamarauradalmi jobbágyok először is megakadályozták azt, hogy az ispánok számba vehessék a kenyérgabona-termést. – Majd hirtelenében összehordtak őszi és tavaszi kenyérgabonát egyaránt, s az uradalmi tisztek közbejötte nélkül, nemcsak saját sürgős szükségletükre, hanem eladásra is elegendő mennyiséget kicsépeltek, s bőven el is adtak belőle. – Külön és nyomatékosan rögzítik az ispánok: a subditusok rosszhiszeműségének, illetve fondorlatának legbiztosabb jele az volt, hogy az így, törvénytelen módon kicsépelt gabona szalmáját nem kazlazták fel, nehogy az uradalmi tisztek a szalma mennyiségéből következtethessenek a kicsépelt gabona mennyiségére, hanem a szalmát a cséplés után nyomban elégették. – Az ispánok becslése szerint a fenti eljárás nyomán a felsorolt 12 faluban összesen kb. 1500 pozsonyi mérő kár érte az uradalmat. – Végül megjegyzik, hogy Bán, Kisfalud, Sarok és Szentistván falvakban a subditusok lekaszálták ugyan a számukra kijelölt allodiális rétterületet, de a széna felgyűjtését és hordását már megtagadták, s otthagyták saját állataik s az idő viszontagságai prédájára az egész mennyiséget. – A jelentés, illetve tabelláris kimutatás végén az első ispán és a négy ispán saját kezű aláírása, majd a hitelesítési záradék. A másolatot Baranya megye egyik esküdtje hitelesítette.
Bellyei kamarauradalom. (Baranya m.)

Tartalomgazda