HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 009.

Dátum 1720
Jelleg

Egykorú kamarai jegyzék.

Szöveg

Specificatio. Kamarai jegyzék néhai Gosztony István, volt pozsonyi királyi harmincados pozsonyi fudnusairól, melyeket az általa viselt tisztségben keletkezett, s halála előtt általa nem rendezett harmincadvám elszámolási hátralékok fedezetére a kamara a királyi fiskus javára összeirat és zár alá is vétet e specificatio szerint. Csak évszámmal datálva.
Pozsony:
Az összeírt és egyidejűleg kamarai zár alá vett vagyonállag négy tételből áll: 1. Pozsony szabad királyi város belvárosában, a városfalakon belül, a Kanonok utcában egy három szintes városi lakóház, melyben ez idő szerint az elhunyt Gosztony harmincados özvegye lakik. Kb. 3000 forintot ér. – 2. A Duna partján van egy kert, melyet a rajta levő épületekkel együtt az elhunyt még életében eladott Paluska Györgynek. Az adásvételi ügylet azonban teljes egészében nem perfektuálódott, sőt: időközben a vevő is meghalt, így az épületekkel is ellátott kert vételára, e jegyzék elkészültekor még a Paluska-örökösök kezében volt. A kamara további intézkedésig a fiskus javára zárolta az örökösök kezében levő 2000 forintot, s azt nem engedélyezte, hogy az örökösök kifizessék Gosztony özvegyének. – 3. A városhoz tartozó szőlőhegyen két darab szőlő, összesen 450 Ft. értékben. – 4. Két darab szántóföld Pozsony határában, melyek egy tagban vannak, s együtt kb. 400 forintot érnek (bővebb adatokat e szántókról nem ad a specificatio készítője).
Az 1-től 4-ig felsorolt vagyonállag együttesen 5850 forintot ér meg. A harmincados 2600 Ft.-os restanciát hagyott hátra. Özvegye azért folyamodott a kamarához, hogy eladhassa a 3. sorszám alatt felvett két db szőlőt. Ha a királyi fiskus ehhez hozzájárul, még akkor is biztosítva van a restancia megtérülési lehetősége az 1-2-4-es sorszámok alatt felvett és zárolt vagyontételek által.
Pozsonyi Gosztony-fundusok.
(Pozsony m.): Pozsony civitas libera regia

Tartalomgazda