HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 002.

Dátum (1702-10) március 27.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Connumeratio Báró Vay Ádámnak, II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvari főhadimarsalljának rendeletére készült számbavétel Nagy Ecsed oppidum házairól, fundusairól. Készítette Csanádi István szolgabíró, Debreczeni Péter ecsedi kommendáns jelenlétében. É. n., a helyszínen, csak a hó és nap megadva.
Nagyecsed:
A számbavétel táblázatos formában készült, a táblázatban az alábbi fejrovatok: a) A ház vagy fundus birtokosának neve. – b) Lakott fundusa vagy háza. – c) Deserta fundusa vagy háza. – d) A tulajdonosokra vonatkozó magyarázat (= "Explicatio possidentium").
Végig, az egész connumeratión, az első fejrovat elé, vízszintesre fordítva az ívet, a számba vett városrészt vagy utcát tünteti fel az összeíró, egykorú neve szerint. E topográfiai megjelölések: 1. "Be menvén a' külső városra, a kapunál el kezdvén, a sinistra valo sor igy van." – 2. "Ugyan azon Hid utczán e Regione a más soron viszsza menvén." – 3. "Török bastya allyán vadnak." – 4. "Az kapunál jövet, a sinistra kezdve, Palank allya utcza, fel sorbul álló." – 5. "Sziget utcza, nap kelet felöl valo sor". – 6. "Masodik sora Sziget utczanak." – 7. "Viz utcza." – 8. "Belső varoson Délrül valo sor." – 9. "Északi Sor."
Az összeíró 150 tételben (utóbb kiderül, e tételek nemcsak természetes, hanem jogi személyek is) számba vesz 108 1/3 lakott fundust, illetve házat, valamint 36 1/4 desertát.
A természetes személyek között vannak kiváltságosak is, de jogi személyek is szerepelnek. Így: A fent 1-gyel jelzett utcában: "Régi pincze vagy korcsmahely"; "Kocsmaház"; "M. Gr. Karoly Sandor uram Ö excellentiaja"; "Kállai Familia háza". – A fent 2-vel sorszámozott utcában: "Kis Templom Parochia". – A fent 5-ös sorszámú utcában: "Parochia Reformatorum". – A fent 6-tal jelzett utcában: "Sancz Mester"; "Udvarbirok Szallasa"; Régi, nagy puszta" (= deserta). – A fent 8-cal jelzett utcában: "Parochialis Praedicator Haznak" ("fundusa"). "Schola Telek"; "Regen Hinto Szineknek" ("fundusa"). "A Templom." – A fent 9-cel jelzett soron: "Az előtt Strasa, most Lisztes Haz"; "Regen 10 Istallok"; "Pongracz vetemenjes kertye"; "Aprolekos Darabant Hazak". Ezek az utóbbiak 12 funduson. – Az ezeken kívüli fundusok, illetve házak: magánszemélyek birtokában. – Fontos tájékoztatást ad minden tételről, illetve minden számba vett személyről a fent d)-vel jelzett fejrovat, az "Explicatio Possidentium" című. – "Varosi Lakos Ember" (azaz a tulajdonos benne lakik a házban, Nagyecseden). "Megyesen Lako Nemes Ember" (Ilyen sok van másutt lakik, de háza van az oppidum-ban.) "Felseges Urunk Joszagi Vice Prefektusa". "Dobason lako Katona rendbéli" (Sok kuruc katona van a lakosok között.) "Nemes Ember" "Profont Deak" (Azaz várbeli officialis.) "Nyomorék varosi Ember." "Sub commissarius." "Varosi ember." "Felseges Urunk (értsd: a fejedelem) számára valo."
(Szatmár m.): Nagy Ecsed oppidum

Tartalomgazda