HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 163. - No. 002.

Dátum 1798. február 23
Jelleg

Eredeti, német. 66 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Hernád Csanáloson a fenti évben. 18 db melléklet (1798. évtől), melyek becslések (épületekről) és a falu nyomtatott urbáriuma; magyar, latin és német nyelven.

Szöveg

Beschreibung, melyet Bellosics József kamarai officiális készített és a megye officiálisai hitelesítettek. Keletkezési körülményei lásd a No. 1-nél.
Hernad Csanálos:
Vendégfogadó részletes leírása; uradalmi kovácsműhely a kovács házával; mészárszék a mészáros házával. – A Hernádon malom 3 kerékkel; molnárház. – Mindezek becsértéke. – Kuriális ház részletes leírása. – Cselédség háza, – ló- és ökör istállók, – béresek szobái, – kocsiszín, – konyhakert gyümölcsfákkal, – kis cselédház, – Schütt oder Fruchtkasten (=csűr), – uradalmi hajdúk háza, – disznóól a disznópásztor házával, – ökörpásztor háza, – gulyásház, itt karám a gulya részére, – szénapajta, – juhakol. – Juhászat: anyajuhok, kos; bevétele. – Gulya néhány éves, idős s fiatalabb állatok; 5 év alatt 19 pár ökröt neveltek fel. – Sertésekből évi átlagos bevétel. – Állattenyésztés kiadásai: gulyás, disznópásztor fizetése és természetbeni javadalmai, takarmány s só értéke. – Takarmány: árpa, kukorica köböl, ezek levonása után tiszta nyereség. – Jobbágyok s megoszlásuk teleknagyság szerint. – Telek: 20 hold szántó, 6 falc. rét. – Zsellérek s alzsellérek. – A föld hozama: tavaszi búza 3 1/2-szeres, rozs 6-szoros, árpa 3-szoros, zab 4-szeres. – A falu legelőjén levelő (az uradalom is) – állatok: ló, ökör, tehén, borjú, birka – Kis szőlőhegy. – Úrbéri szolgáltatás: census, robot, victualia – Kilenced: köböl: tavaszi búza, rozs, árpa, zab, kukorica. – 1793-97 közötti évenkénti s ebből átlag: bortized akó, hegyvám. – Erdő hold. – Uradalmi szőlő kapás; termésének 5 évi átlaga; bor akó, töltőbor akó. – A szőlő művelésének munkafázisai: kitakarás, 3 kapálás, metszés, kötözés, kacsolás, szedés, sajtolás, trágyázás, bekapálás s ezek munkabére. – Uradalmi szántó 3 nyomásban, hold. – Vetés köböl: tavaszi búza, rozs, árpa, zab, kukorica. – 1793-1797 közötti évek értékei, a művelés költségei s a tiszta bevétel. – uradalmi rétek s ezekből nyert széna kocsi – diófás s termése köböl dió – Hernád parton szilvás – kenderföld – malom s bevétele – uradalmi kocsma bevétele – mészárszék bevétele
Tállya:
Kúria, részei, mérete, anyaga. – Cselédség háza s ennek részei. – Kúria telke ölben, becsértéke. – A kúriához tartozó szántó, darabonként öl, búza- és rozsvetés köböl s értéke. – Rét kocsi – szőlő vasa terméssel
Mellékelve Hernad Csanalos úrbéri tabellája, az épületek részletes becslése mesteremberek által. Tállya oppidum szőlőbecslése.
Horváth Stansith család birtokai.
(Zemplén m.): Hernád Csanálos – Tállya

Tartalomgazda