HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 163. - No. 001.

Dátum 1798. január 14.
Jelleg

Eredeti, német. 120 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Straskan a fenti évben és napon. 71 db melléklet, latin, német, szlovák nyelven. A mellékletek részben épületbecslések, részben urbárium.

Szöveg

Beschreibung, melyet Bellosics József kamarai külön megbízott a Királyi Udvari Magyar Kamarának a Szepesi Kamarai Adminisztrációhoz intézett, 1797. augusztus 31-én kelt utasítására készített és a megye officiálisai hitelesítettek.
Sztraska:
2 emeletes kastély részletes leírása, az épület alatt nagy pince. – gazdasági épületek, istállók – Becslése az egyes mesterek munkái szerint részletezve. – Konyhakert ölben – gyümölcsöskert négyszögölben. – Allódium a majoros lakásával, itt helyiség a vaj, tej őrzésére.
Nehre vagy Sztraska:
Tehénistálló leírása, szénapajták, szárnyasok óljai, 2 más istálló, konyhakert, s mindezek becsértéke. – Vendégfogadó leírása, melléképületei; bevétele. – tehenészet: fejőstehén; vaj pint értéke; tej értéke; borjú értéke; bevétel a bőrök árából – méhészet: bevétel mézből és viaszból – Alkalmazottak: majoros, pásztor, "Viehmensch"; fizetésük, természetbeni járandóságaik. – Jobbágyok 7/8 és 1/4 telken, házas és házatlan zsellér. – Telek nagysága: egész 24 hold szántó és 12 kocsinyi rét; legelő igen kevés, az itt legeltetett állatok. – Jobbágyszolgáltatás: házak censusa, robot értéke, kilenced megváltása. – Victualia, allodiális szántó nyomásonként s darabonként köböl – 3 nyomás – őszi vetés köböl rozs, tavaszi árpa, zab köböl – Termés: rozs kétszeres, árpa 2 1/2-szeres, zab kétszeres magot hoz; a termés értéke. – Allodiális rét kocsi. – Erdő nincs, fát vásárolják. – Legelő egy részét a Poprád elönti. – Egyházi adatok.
Keresztfalva:
Kúria leírása, részei, anyaga, méretei. – Gazdasági épületek, "Fruchtkasten" majoros háza s részei, tehénistálló, szénapajta, lóistálló és kocsiszín, grenarium. – Konyhakert öl, kúria kertje öl, néhány gyümölcsfával, az egész belsőség öl s becsérték. – Más allodiális faépület s melléképületei, ököristálló, uradalmi alkalmazottak faházai, szénapajta, vendégfogadó fából s részei. – Malom fából 4 kerékkel a Poprádon, bevétele; deszkametsző s bevétele. – Tehenészet s méhészet, tehenek száma. – Lásd Sztraska adatait is. – Jobbágyok s zsellérek lásd Sztraska. – Földesúri földek 3 nyomásban; vetés: köböl rozs, árpa, zab; rétek kocsi.
Svabocz:
Uradalmi ház részletes leírása, gazdasági épületei: tehén-, ló- és ököristálló, pajta és granarium. – Kert gyümölcsfákkal öl; fa uradalmi házak melléképületekkel, egyiknél gyümölcskert; uradalmi vendégfogadó s melléképületei, bevétele. – Malom, épületének leírása, bevétele. – Allódiumban tehenészet, fejőstehén; méhészet s kas méh; mindkettő bevétele részletezve lásd Sztraskanál. – Jobbágyok száma s szolgáltatásuk lásd Sztraska. – Erdő hold. – Allodiális szántó 3 nyomásban, darabonként köböl; vetés köböl őszi rozs, tavasziba árpa és zab, termés köböl s értéke. – Rét kocsi; káposztáskert s darab káposzta.
Uj Leszna:
Uradalmi ház fából, részei, méretei; istálló, kovácsműhely. – Uradalmi malom. – Mindezek becsértéke. – A szántó 3 nyomásban. – Jobbágyok s úrbéri adataik lásd Sztraska. – Erdő hold, a compossessorokkal közös.
Krempach:
Kocsmaház, méretei. – Kuriális telek. – Jobbágyok száma. – Legelő állataik: tehén, ló, ökör, borjú. – Telkenként 20 Ft. árenda. – Erdő hold, közös a compossessorokkal.
Uj Bela:
Vendégfogadó fából, részei, melléképületei. – Kovácsműhely s ház fából; uradalmi kétkerekű lisztelő malom deszkametszővel; malomház; duzzasztó; fűrészmalomban 1 fűrész. Becsérték. – Kuriális telek árendában. – Jobbágyok száma s szolgáltatásaik. Földjeik igen rosszak. Zabot árpával keverve vetik. – Kuriális telekhez szántó hold, rét hold zselléreknél árendában. – Fenyőerdő hold. – Malmok bevétele. – Lipót 1699-es vásárprivilégiuma.
Mellékelve a felsorolt falvak úrbéri tabellái, az épületek részletes becslése, néha a község pecsétjével; feljegyzések a kegyúri jogról.
Gradeczi Horváth Stansith család birtokai.
(Szepes m.): Nehre oder Straska – Keresztfalva – Svabotz – Uj Bela – Uj Leszna portio – Krempach portio

Tartalomgazda