HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 105.

Dátum 1579 körül
Jelleg

7 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio proventuum, 1569-es és 1559-es urbáriumok alapján állította össze a kamara 1579 körül, mert a jelzett 1579-es összeírásra mint „proxima conscriptio”-ra hivatkoznak benne. Összeíró: nincs feltüntetve. – Conscriptio az egykori Báthori, később kamarai javakról,
Zathmar oppidum:
Báthoriak idejében 250-350 Ft. censust fizetnek, kamara ez alól mentességet ad. – 1569. évi urbárium 213 jobbágyot ír össze, az 1579. évi csak 145-t. – Teleknagyság: integra, fél, negyed, harmad. – Szolgáltatásaik: kilencedet nem adnak, census alól felmentve. – Allódium: őszi gabona, 300 Cub. 150 Cub. zab, széna 40 orja jelentős jövedelem a borárulásból „quod tamen sine opressione colonorum fieri non potest” – A piacból származó bevétel.
Nemethy oppidum:
153 colonus, 68 deserta. – 1569. és 1579. évi urbárium adatai: a jobbágyokról egész sessiós 87, fél sessiós 54, szabados és halász 5, zsellér 30, deserta 18. – Egésztelkes, féltelkes jobbágyok zsellérek puszta telkek, „libertini ac piscatores” – kilencedet nem adnak, census alól felmentve – Allódium: őszi és tavaszi gabona, széna 30 orgia Cub. Cass. 350 – kocsmajövedelem.
Somlyo és Szinyérvarallia várak tartozékairól rovatos összeírás: falvanként a jobbágy, zsellér s a falu proventusa, összesen 157 jobbágy, 18 zsellér.
Bewl nem a kamaráé, a tokaji kapitány kezén. Bornemizza Imre Capitaneus Hungarorum in Thokay”
Fiskusi, korábban Báthori-birtokok Szatmár megyében. Az egykor Somlyó és Zrínyi várához és várakhoz tartozó Báthori-javak.
(Szatmár m.): Zathmar oppidum – Némethy oppidum – Zazar – Bozontha – Miztottfalw – Zinierwarallia – Zamos Thelek – Parlagh – Bathiocz – Wdwary – Uywaros – Awassagh 9 faluval – Bewl – Somlyó – Zinyova

Tartalomgazda