HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 104.

Dátum 1682. november 30.
Jelleg

10 oldal magyar nyelvű, dátum nélküli, aláírással hitelesített eredeti. A Conscriptio 5. oldalán található árendás szerződés, amelynek alapján az összeírás dátumának éve megállapítható: „Azon Majorban lakozo Arendas Sidók Arendaban birván az Zboray korczmat: az Ser, Palinka, Mész Ser, Zab és Széna árultatásért fizetnek annuatim 225 fl. Kezeknél lévén Sernevelő is cum suis Accessoriis. Kezdőtet (kezdődött) esztendejek újra 1682. október 15. A leltározás bejegyzett napjai november 16. november 23. november 30.

Szöveg

Készítette: Mohacsy János
Zbora:
állatok: öreg juh 124, öreg kecske 54 öreg bárány, ezévi s tavalyi juh, bak, kecske, gida – mádi és zombori borok, hordó és „általagh” szám – termények: vámgabona bártfai köböllel, fekete köles, zab, köles, komló, tatárka, liszt, árpadara, aszalt szilva, vaj, gyapjú, kender, tehén bőr, 15 pár szekérhez való istráng – sáfár házban: 3 „vanna ó vaj” és 9 udvari vanna új vaj – főtt só hordóval, vöröshagyma három hordóban – sódar, oldalszalonna, háj, faggyú, viasz, boros hordó, „runa gyapjú” – vadászhálóra való kötél, puskapor, „borondza” = brindza = juhtúró – majorban: állatok: pulyka, lúd gúnárral, tyúk, kakas, kappan, malac, éves disznó, nyári malac – majorban állatok: bika, meddő s fejős tehén, tinó, üsző, szopós borjú, herélt borjú – az árendás majoros: minden tehén után „egy korczos vanna vajat” fizet s 2 Ft. 40 den.-t – öreg csűrben gabona szalmában: árpa, zab, kisebb csűrben széna – árendás zsidók a kocsmát s a „sernevelőt” bírják, malom s deszkametsző árendája – termények és deszka – a termények között Kassa Korocz (korec kása) (mérték) – vendégfogadó vám után – készpénz jövedelem
Makovicza:
Sáfár ház: kender, zab, aszalt gyümölcs, gabona, méz – „pecsenye sütő vas macska”, „nagy örögh vas nyars” – ablakra való kristály üveg Nr. 100” „Conventióra való Rakamazy só Nr. 22” – sertés szín, szekérszín, egy reghi fotos sátor” – ecetház: ecet, üst – abajdoc gabona, árpa, „harmadivi” fekete köles, „abaidocz liszt”, „ez idei Tataros Cub. 23”, „zabos árpa Cub. Cass. 100” – „Konyha bástyában”: oldalszalonna, vaj „Cub. 22 jarcsuha szuszékban (jári=tavaszi= nyilván tavaszi gabona), másik szuszékban abajdóc „abaidocz” búza – sörfőzőház s felszerelése, in claustro: burenda-juhtúró, törkölybor, vaj üvegedények kötegekben széna-, bárány- és kecskebőr, hálók „molendinum unum etiam intus (tudniillik a várban) ex duobus lapidibus constans”
Hauka:
allódium – állatállomány: 30 tehén, ökör, tinó, ezévi borjú, fejős tehén, disznó, malac.
Alsó- és Felső Huttka:
allódium – hites juhászgazda: állatai: 244 öreg juh, öreg bárány, bak, öreg 85 kecske, ezidei bárány, öreg kecskebak, ezidei kecskefi, „kecskebakocska”, juhtúrót kell adnia, amennyit fejhet s conviciálhat
Lechnicz:
allódium – állatok: 37 öreg tehén, bika, két s 1 esztendős tulok, 1, 2, 3, esztendős tinó, ezidei herélt, ezidei tinó, borjú, sertés, lúd, tyúk, kappan, kacsa, pulyka – majorosné szolgáltatása: fejős tehén után 21 itze vajat, s túróért 1 1/2 Forintot, meddő tehénért 10 itze vajat s 75 den.-t – csűrben: csépeletlen gabona: árpa, zab és jarcsuha – árendás kocsmáros, évi 20 Ft. árenda szabadon árulhat sört, pálinkát, szénát és zabot, de bort csak a földesúrét „gyapju falura kiosztogatott 34 gunyára való”
Sáros portio:
molnár: a malomvám 1/3 az övé, az úrnak sertést hízlal, vám nélkül őröl s adja az eszközök 1/3-t, melyek a malomhoz szükségesek. – Conventios béres: 6 ökör, szekér s eke hozzátartozókkal rábízva. – „valahová parancsolnak az udvar szükségére tartozik elmenni” – majorosnál 6 ökör, szekér s eke, „tartozik mindenüvé elmenni” – majorosné: minden fejőstehén után 18 itze vajat s a túróért 1 Ft. 50 den.-t ad, meddő tehén után feleannyi a szolgáltatás. „per den 12 egy-egy túrót számlálván” – állatállomány: fejős 10 tehén, öreg bika, 3 esztendős üsző, tavalyi üsző, borjú, sertés, malac, kacsa, tyúk, kappan, kocsmárosné: konvencios 12 Ft. és 6 cub. gabona – kertész: a keze alatt vagyon a kastélyban levő gyümölcsös, „kertnek a fele” – „gyalolt” és „hasábos” káposzta, pincében telelő alma, retek, fokhagyma, (az udvarbírónál) vereshagyma, petrezselyem – csűrbíró: kastélyban levő csűrben széna, csépeletlen gabona, „tatárka,” „a csűr piacán” asztagban, abajdoc gabona, árpa, zab, tatáros „egy rakasban Cub. 29”, aszalt szilva, komló, köles, kendermag, borsó, lencse – Sáfárházban: 60 száraz potyka és 30 csuka kender kita, fél hordó szerencsi bor
Erdődi György konfiskált birtokai.
(Sáros m.): Zbora – Lechnicz – Alsó- és Felsőhuttha – Hauka – Makovicza – Sáros portio

Tartalomgazda