HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 045.

Dátum 1689. március 1.
Jelleg

4 oldal, latin nyelvű, eredeti

Szöveg

Inventarium “de bonis mobilibus anni 1689”, készítője Jászay András provisor, Borsod megye három kiküldöttje hitelesítette aláírással Lovász István, Renti János és Karácsondi István. – Inventarium in bonis Szendröviensibus de bonis mobilibus anni 1689.
1) készpénz – 2) Az új borból 60 hordó. – 3) A régi borból 33 hordó. – 4) A sörből 4 nagy hordó. – Vetések: A tavalyi kimutatás szerint a búzából el volt vetve 218 és fél kassai köböl. – A zabból 150 kassai köböl. – Az árpából 11 és 1/4 kassai köböl. – Ebben az allódiumban semmi más termény vagy állat nem maradt fenn. – A szendrői és a csehi malmokból február 1-ig befolyt a búzából 44 és 1/4 kassai köböl, ezeket már át is adták a szendrői magtárnak. – Hátralékuk az 1686-ik évből: A Szepesi Kamara az alattvalók nagy szegénységére való tekintettel további intézkedésig elengedte a következő összegeket: Kövi birtok tartozott fl. 198. – Rákos birtok tartozott fl. 33,90. – Szirk birtok tartozott fl. 43,20. – Lycze birtok tartozott fl. 9,50. – Az összes évi adótartozás: fl. 346,20. – Hátralékok 1687-ből: Adja az 5 helységnél a megtörtént kifizetéseket és hozza a fennmaradt hátralékokat: Kövi birtok fizetett fl. 49,50. a hátralék fl. 148,50 – Lycze fizetett fl. 10,82. a hátralék fl. 32,97. – Szirk fizetett fl. 15,40. a hátralék fl. 46,20. – Rákos fizetett fl. 2,37. a hátralék fl. 7,12. – Az egész hátralék, amit a kamara elengedett: fl. 261,22. – Ugyanennyi az 1688-ik évből, így az egész elengedett összeg 868,65 magyar ft.
Szendrői uradalom (Borsod m.)

Tartalomgazda