HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 037.

Dátum 1751. szeptember 18.
Jelleg

17 oldal, latin és német nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat

Szöveg

Conscriptio urbariális adatokkal, amelyet Faigel Zsigmond Szepes megye helyettes szolgabírája készített a helyszínen ifj. Berzeviczy Sándor kérelmére.
Az irat felezetén későbbi kézírással: “Conscriptiones Bonorum Leonardi Berzeviczy Szepesiensium” – Conscriptio bonorum liberae regiaeque civitatis Kesmarkiensis in possessionibus infradeclarandis existentium.
Possessio Kakas Lomnicz:
A Kakas Lomnicz birtokon élő alattvalók név szerint felsorolva. – Sessiok szerint van 8 egész és 1 fél lakott jobbágytelek és négy lakott zsellér telek. Jelezve mindegyiknél a fiúk, a fizetség készpénzben, amikor minden egész telkes fizet 25 forintot, a féltelkes 12,51 ft., a zsellér 90 dénárt. – Az állatokkal való robot-munka, amikor az egész telkesek 8 napon át robotolnak, a féltelkesek 4 napon át, míg kézi robotot az egész telkesek 6, a féltelkesek és a zsellérek 3 napon át végeznek. Az egész telkesek adnak 1-1 libát, tyúkot pedig valamennyien 2-2-t. Jelezve a lovaik száma: 4-8 között, ökreik száma 2-6 között, teheneik száma 1-5 között; tinók és üszők csak egyeseknél, ott is legfeljebb 1 vagy 2. Juh is csak háromnál volt. – Szántóik három calcaturában 144-176 köböl között (az egész telkeseknél, 74 köböl a fél-telkeseknél 12 köböl, a zselléreknél. – Jelezve mindegyiknél a rétek hozadéka, a colonusoknál 4-7 szekér között, a zselléreknél 1/8 szekér.
Nomina incolarum possessionis Runszdorff:
Van 5 egész és 1 fél jobbágy telek és 8 zsellértelek. – Pénzbeli fizetségük: az egész telkes fizet 12 ft., a féltelkes 6 forintot, a zsellér 8 forintot. Igás-munkát végeznek egész telkes 17 napon át. – Kézi munkát az egész telkesek 26 napon át, a fél-telkesek 13 napon át, a zsellérek 3-3 napon át. – Az egész telkesek 8-8 köteget fonnak, a féltelkesek 4-4 köteget. Libából a colonusok egyet-egyet adnak, tyúkot pedig a zsellérek is kettőt-kettőt. – Lovaik vannak 4-8 között, három zsellérnek is kettő-kettő. – Ökre az egész telkesek közül csak egynek van kettő, viszont a zsellérek mindegyikének 2-2, egynek pedig 4. – Teheneik vannak 1-6 között. Juhaik nincsenek. – Szántóik három calcaturában az egész telkeseknek 100-144 köböl között, a féltelkeseknek 59 köböl, a zselléreknek 9 köböl. – A széna hozadék egész colonusoknál 2-5 szekér, a zselléreknél 1/8 szekér. – A molnár a neki jutott rész után fizet 42 ft.
Nomina incolarum possessionis Oleszna:
Egész telkes van rajta 6, 3 telkes 2. – Féltelkes 1., zsellér-telek 4, puszta zsellér telek 5. – Készpénzben fizetnek: minden egész telkes 21 ft., a 3/4 telkes 14 illetőleg 16 ft., a féltelkesen 10,50 ft., a zsellérek 4-4 forintot. – Igás munkát pedig az egész telkesek 14-14 napon át, a 3 és 1/2 telkesek meg a zsellérek 7-7 napon át. – Sem nem fonnak, sem libát, vagy tyúkot nem adnak. – Vannak lovaik 4-11 között, ökreik 2-6 között, zselléreknek is 2-2, teheneik 2-11 között, juhaik 1-5 között. – Szántóik 3 calcaturában 54-120 köböl között, a zsellérek 4-4 köböllel. – A széna hozadéka 3-16 szekér között, a zselléreknél 1-1 szekér. – A molnárnak is van külön portioja, amely után 8 ft. fizet.
Nomina incolarum possessionis Hundermark:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 58. Telkeik negyedesek vagy nyolcadosak. – Köztük hárman újonnan építkeztek. – Fizetségük 2-10,50 között. – Igás munka nincs jelezve. – Kézi munka nincs jelezve. – Nem fonnak. – Tyúkot, libát nem adnak. – Vannak lovaik 1-2 között. – Vannak ökreik 2-3 között. – Vannak teheneik 1-2 között; az egyiknek négy is van. – Juha majd mindegyiknek van 2-15 között. – Szántóik 3 calcaturában 10-45 köbölre valók. – Rétjeik hozadéka 1/2-2 szekér között. – A molnár a neki jutott rész után 9 ft. fizet. – A Jehla nevű hegy után a közösség 18 ft. fizet. – A borkimérő után fizet a közösség 35 ft. – Minden juh után tized helyett 6-6 dénárt fizetnek. – Az erdőben lakó molnár censusként fizet 6 ft. – Puszta telkeik száma 12. Ezek így oszlanak meg: 1/4 1/8-2, 1/2-1, 1/4-3, 1/8-6 és 6 inquilinaria, amelyekhez szántóföldek is tartoznak.
Conscriptio agrorum secundum calcaturas: 1) In calcatura sub silva: 37 név alatt hozza a különböző szántókat, melyeknek befogadó képessége 1/4 és 10 köböl között. – Ugyanazon calcaturához 6 rét tartozik. Hozadékuk 1/8 és 2 szekér között. – 2) In secundum calcatura versus civitatem. 26 név alatt hozza a szántókat, melyeknek befogadó képessége 1-10 köböl között. – Ebben a második calcaturához csak 1 rét van; hozadéka 1 szekér széna. – 3) In tertia calcatura versus Zarocz. 38 név alatt hozza a szántókat, melyeknek befogadó képessége 1/4-10 köböl között. – E calcaturában 5 helyen van rét. A hozadék 1/8-1 szekér között.
Datum in Kakas Lomnicz, die 18. Sept. 1751.
Késmárk város birtokai.
(Szepes m.): Kakas-Lomnicz – Hunszdorf – Oleszna (Ó Leszna) – Hundermark

Tartalomgazda