HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 035.

Dátum 1748. augusztus 27.
Jelleg

7 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat

Szöveg

Conscriptio, amelyet Szepes megyei kiküldöttei Vitalis János és Podhurany Gábor készítettek a helyszínen és Hunszdorf helységben foglaltak írásba.
Conscriptio bonorum arcensium per regiam liberamque civitatem Kesmarkiensen ad praesens possessorum.
In possessione Hundermark.
Név szerint felsorolva 57 colonus, akiknek egyike jelenleg a malomban lakik. – A birtokon belül egy malom, melyhez vízi fűrész is tartozik. – A másik malom az erdőben, ez is ellátva vízi fűrésszel. – Rétje a Jehla nevű hegyen; hozadéka évenként 18 magyar ft. – A sör-kimérésből befolyik 35 ft.
In possessione Viborna:
A jobbágytelkek tulajdonosai név szerint felsorolva: köztük 2 egész telkes, 13 féltelkes, 2 negyed telkes. A zsellérek is név szerint felsorolva. – Számuk 5; puszta is 5. – A malom évi hozadéka 5.85 magyar ft.
Oleszna:
A colonusok név szerint felsorolva: egész telkes 1, fél-telkes 14. – A zsellérek szintén név szerint felsorolva, számuk 4, puszta 5. – A malomból évenként 9 magyar ft. folyik be.
In possessione Kakas-Lomnicza:
A colonusok név szerint felsorolva: féltelkes van 15, negyedtelkes 4. – Zsellér négy van. Az egyik Krausz Tamás, akinek a házát Spaner Antal úr építtette újjá. Felértékelve 110 magyar ft. – A másik a molnár. – A harmadik Orosz György; ezt is Spaner uram építtette fel. Az épület felértékelve 60 magyar ft. – Az udvar részére fenntartatott jobbágytelek kettő. – Puszta 1. – Zsellér név szerint felsorolva 6, az egyik Grün Pál, kinek a házát Spaner uram emeltette; felértékelve 70 magyar ft. – A másik Buller János; házát hasonlóképen Spaner uram emeltette, felértékelve 60 magyar ft. – A harmadik Schnitzler Jakab, az övét is Spaner uram emeltette; felértékelve 100 ft. – Puszta telek öt van. – A malomból évenként befolyik 45 magyar ft.
Aestimatio aedificiorum per dominum Antonium Spaner in possessione Hunszdorff erectorum:
Elülső szoba a boltozattal, a konyhával és a pincével, és a hátsó szoba, szintén a boltozattal és minden egyéb tartozékkal, felértékelve 715 magyar forintra, az ezek fölé emelt tetőzet felértékelve 60 ft. – Majorsági kályhás szoba előszobával, megfelelő tetővel, felértékelve 120 ft. Ugyanott felépítve egy pince 30 ft. értékben. Hat istálló lovak és ökrök számára, és a föléjük épített szénapadlás stb., 230 forint értékben. “in fussolo curiali”. – Két lakás és mellettük istállók. 100 forintra felértékelve. – Azután sorjában hozza az építkezésekkel kapcsolatban az egyes munkálatokért fizetett összegeket. Mindent egybeszámítva, a kiadott összeg 1743 ft. – Majd folytatja a többi épületek felsorolását: Schirlacher András uram részben agyagból emelt épületet, felértékelve 180 ft. – Hasított fákból épült fűthető helyiség hypocaustum a kúttal együtt felértékelve 60 ft. – A hátsó hypocaustum, szintén hasított fákból építve 80 ft. – A kamara is ilyen fából épült 20 ft. – Az ezen épületcsoport fölé emelt tető 28,80 ft. – A csűr a hozzátartozó épületekkel és az istállókkal 50 ft. – A kertben épült másik csűr 55 ft.
Késmárk város birtokai.
(Szepes m.): Hundermark – Viborna – Óleszna – Kakas-Lomnicza – Hunszdorff

Tartalomgazda