HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 034.

Dátum 1691. június 24.
Jelleg

Eredetije 1 oldal, latin nyelvű, másolata 2 oldal, dátum és hitelesítés nélkül valószínűleg a 18. század második feléből

Szöveg

Aestimatio, amely a fenti dátummal Kassán készült az UC 142 : 33 pótlásaként. – Készítője: nincs feltüntetve. – Aestimatio portionum possessionarium Georgii condam Kisfaludi, in semine deficientis.
In oppido Munkács:
Puszta nemesi ház telke, elhagyatva becsértékek zálogjogon 30 ft., örök jogon 40 ft. – Szántói két mezőben, összesen 78 hold, 60 kassai köböl elvetésére elegendők 300 ft., 360 ft. – Négy rét tartozik hozzá, de hozadékuk nem volt jelölve, felértékelve 75 ft., 100 ft. – A munkácsi szőlőhegyen két szőlő, már régtől fogva elhagyatottak, de a jobb fekvésnél fogva 50 ft., 60 ft.
In possessione Klecseno:
becsértékek: Zálogjogon 100 ft., örökjogon 150 ft. – Egész puszta jobbágy-telek. – Ugyanazon birtokban elhagyatott szőlő 13, egy tagban tekintettel a telekre 120 ft., 200 ft.
In possessione Illoncza:
Egész telkes jobbágy 1, 200 ft., 300 ft. – Féltelkes jobbágy l, 100 ft., 150 ft. – Két puszta egész telek 200 ft., 300 ft. – Két puszta féltelek 100 ft., 150 ft.
Adatott Kassán 1691. június 24.
Az összeírt hagyaték zálogjogi becsértéke 1275 Ft. – örökjogon 1810 ft.
Néhai Kisfaludi György hátramaradt javai.
(Bereg m.): Munkács oppidum – Klecseno – Iloncza

Tartalomgazda