HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 011.

Dátum 1766. február 18.
Jelleg

18 oldal, latin nyelvű, eredeti

Szöveg

Conscriptio, amelyet egy közös koronauradalmi és vármegyei bizottság visz, a úrbérrendezéshez készített.
Kis Oroszi:
Conscriptio facultatum possessionum Kis Orosz et Kiss Maross die 18. februaris anno 1766. peracta.
Conscriptio facultatum possessionis Kiss Orosz:
A lakók név szerint felsorolva. Jelezve minden név után: a lakott telek, a házzal rendelkező zsellér, a háznélküli zsellér, az adófizetés, a fiúk, a termelő földek hold szerint, hány metreta befogadására képesek, az irtvány- és a vásárolt földek befogadó képessége, a fundushoz tartozó kaszálók, hány szekér szénára, az irtvány-kaszálók, hány szekér számára, a szőlő-kapálók száma, a hozadék, az ökrök, a lovak, a tehenek, az üszők és tinók száma, a juhok. – A név szerint felsoroltak száma 76. – 1) A hozzátartozó földek részben a fundushoz tartoznak, részben irtványföldek, melyek mind a szigeten feküsznek; jóllehet elegendő földje van és azt trágyázni is lehet, de mert homokos, csak középszerűnek lehet mondani; egy elvetett pozsonyi mérő után a nevek mellett jelzett termést hozza. – 4 hold szántója 7 mérő vetéskapacitású, terméshozama a vetőmag levonása után 28 mérő, így jelzi minden földtulajdonos neve után a terméshozamot pl. “Samuel Kiss Judex” – 2) Vannak a házakhoz tartozó kis kertjeik, amelyekben néhány gyümölcsfát is lehet találni; egyebekben kukoricával és kerti (konyhai) veteményekkel vannak bevetve, a ház szükségletére. – 3) Minthogy az egész terület homokos, legelője nagyon csekély, különösen száraz időben. – 4) A szigeten semmiféle erdő nincsen, azért az alattvalók a tűzhely számára száraz fát a visegrádi erdőkben szedhetnek és szükség esetén nyers épületfát is ott kaphatnak, az inspector engedélye alapján. – Ha a visegrádi erdőben az uraság részére ölfát vágnak és azt a Duna partra szállítják, a vágásért ölenként 30 dénárt kapnak az uradalmi pénztárból, a szállításért pedig ölenként 45 dénárt. – 5) A szigeten 80 kapásra való szőlője van a helységnek a visegrádi szőlőhegyen 333 kapásnyi, így együtt 413 kapásnak megfelelő, a kapások mindegyike után 2 urna középszerű bortermést lehet számítani, összesen 839 urnát. Így a Szigeten lévő szőlők után csak tizedet adnak, a visegrádi határban lévők után kilencedet és tizedet. – 6) Fél éven át, vagyis Szent Mihály ünnepétől Szent György ünnepéig bezárólag a borkimérés joga őt illeti, amely idő alatt kb. 50 urnát mér ki; a haszon 49 ft. 75 dénár. – 7) A mészárszék után a mészáros 4 ft. fizet a közönségnek. – 8) Van két szántóföldje, 7 pozsonyi mérő befogadására, amelyekből évenként leszámítva a vetőmagot, 24 pozsonyi mérő gabonát illetőleg zabot nyer. – Van azonkívül 10 kaszásra való rétje, amelyből 5 szekér szénát nyer. – 9) Ami az évi illetéket, “quastum portionak” illeti, Nógrád megyének fizettek 421 forintot, míg az uradalmi pénztárba 85 forintot. – 10) Az uraságnak fizet minden egész telkes jobbágy adóképen 6 forintot; minden féltelkes 3 forintot, minden negyedtelken 1 ft. 50 dénárt, minden házzal bíró zsellér, amelyhez csekély tartozékok is járulhatnak, fizet 1 ft. 25 dénárt, a tartozékok nélküliek 1 ft., és végül a háznélküliek 50 dénárt. – 11) Valamennyien végeznek részben igás, részben kézi munkát az 1755-i összeírásnak megfelelően. – 12) Van kenderföldje a falunak, de ez után az uraságnak nem fizet semmit.
Conscriptio facultatum possessionis Kiss Maross:
A lakók név szerint felsorolva, jelezve mindegyik mellett minden, mint Kiss Oroszinál. Az egész sessiok száma 27. – 1) Az erdők alatt vannak szántóföldjei, egészen a Vác felé vezető útig, amelyek a faluhoz közeliek, így könnyen trágyázhatók, termékenyeknek nevezhetők. – 2) A házak mellett kertjei, kukoricával, kenderrel és különféle konyhabeli növényekkel bevetve vagy beültetve, de mind csak házi használatra. – 3) Vannak erdei közösen a nagy-marosiakkal és a kosspallagiakkal, de azok egy része sincs az alattvalók részére elkülönítve és a belőlük adódó haszon sem az alattvalóknak szól, csak annyiban, hogy ott megfelelő legelőt találnak, a lehullott és száraz fát tüzifának összegyűjthetik és épületfára valót is ingyen kapnak belőlük. Az ölfát a kismarosi colusok vágják és ők is szállítják a Duna-partra, amikor egy öl vágásáért 30 dénárt kapnak, a Dunapartra való szállításért pedig ölenként 45 dénárt. – 4) Az erdőkben van makkoltási lehetőség, amikor a nagy disznók után à 10 dénárt fizetnek, a középszerűekért 5 dénárt és a kisebbekért 2 1/2 dénárt. – 5) Van 179 kapásra való szőlőjük mindegyik kapás után 2 urna bort számítva, az egész 358 urna bor, amikből az uraságnak csak nyolcadot adnak. – 6) Van egy negyedévre szóló borkimérő joguk, Szent Mihálytól egészen december végéig, amely idő alatt kimérnek kb. 17 urnát, a haszon 22 ft. 50 dénár. – 7) Van kenderföldjük, amelyből az uraságnak semmit sem juttat. – 8) Van egy szántóföldjük, két pozsonyi mérő elvetésére alkalmas, amelyből a vetőmagon kívül 6 pozsonyi mérőt terem; és van egy közös rétjük két kaszásra, hozadéka 1 szekér széna. – 9) Igás és kézi munkát ugyanúgy szolgáltatnak mint az előző helységek. – 10) Évi adó címén fizet az uraságnak az egész telkes jobbágy 6 forintot, a féltelkes 3 ft., a ház nélküli zsellér 50 dénárt. – 11) Illeték “Portionak quasture” címén Nógrád megye részére fizetnek 95 ft. 16 dénárt, míg az uradalmi pénztárba 19 ft. 15 dénárt.
Kis Oroszi és Kiss Maross a visegrádi koronauradalom tartozékai.
(Nógrád m.): Kis Orosz – Kiss Maross

Tartalomgazda