HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 003.

Dátum s. d.
Jelleg

Helyén lévő korabeli őrjegy szerint UC 132 : 5 alatt keresendő.

Szöveg

Conscriptio et aestimatio
A karassovoi uradalom néhány helységének összeírása és becslése.
Karrassovoi uradalom.
Koska – Herkanovczy – Selczin – Ivanovczy – Ladimirovczy – Bussinczy cum Novaky – Balagovczy – Lepodrevczy – Szatnicza – Goricsani – Bragyianczy – Martinczy – Habianovczy – Ledenik – Vuczkovczy – Poznanofczy – Paulovacz – Biszovacz – Krisefczy – Dolianczy – Budinczy – Pogarovczy

Tartalomgazda