HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 002.

Dátum 1708
Szöveg

Conscriptio
Karrassova:
Jobbágyok névvel, nős testvérek, fiak száma. – Zsellérek feltüntetve. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, szántani képes üszők, tehenek, borjak, hízó disznók, juhok, kecskék, méhek. – Szőleik nagysága kapásokban. – Búzával, árpával elvetett holdjaik. – Rétjeik nagysága kaszásokban. – Eszéktől való távolsága, valpói vártól való távolsága, fekvése. – Lakói török alatt is katolikusok voltak. – Török földesúr neve, Eszéken lakott, tizedet adtak neki, makkon hízott disznókat, robotot teljesítettek. – Török császárnak minden telek után egy imperiálist fizettek, harácsnak hívták. – Jelenlegi telkek. – Lakói katolikusok, 20 éve részben Boszniából, részben más helyekről jöttek, 1704-ben, mikor a rebellisek elpusztították Szlavóniát, a helység lakói szétszóródtak, akik visszatértek, 77 házban laknak, a többiek meghaltak, vagy szétszóródtak. – Templom Szt. Miklós tiszteletére, a plebános ferences. – A helység kiterjedése, határai. – Szántók és puszta szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, holdakban. – Két malom a Dráván. – Kocsma van, mészárszék nincsen. – Halászat a Karassiczán, más mocsarak nincsenek. – Rév. – Jelenleg a fiscusé, a kamarának adóznak. Keresztény földesúrról nem tudnak. – Becslése kilenced nélkül: telkek, mindegyik 3 ft censust fizet, robot, 2 malom, rév és halászat censusa, összegezve 6, 5 és 4% hozammal.
Goritsany:
Makkos erdők holdakban. – Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban.
Ladimirovczy:
Művelt szántók holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára holdakban.
Selesin:
Művelt szántók holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, holdakban.
Ivanovczy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban.
Herkanovczy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők makkoltatásra, holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban.
Koska:
Makkos erdők holdakban. – Szántók holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Puszta templom Szt. Péter tiszteletére.
Budinzy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, holdakban.
Boanovczy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők tüzifára, holdakban.
Brogyanzy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Fallal kerített templom Szt. Kereszt tiszteletére. – Erdők tüzifára holdakban.
Hobianovczy:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, holdakban.
Martinzy:
Szántók nagysága holdakban. – Művelt szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Erdő makkoltatásra és tüzifára, holdakban. – Puszta templom Szt. János tiszteletére.
Wissorovacz:
Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban.
Novack:
Török császárnak 1 aranyat adtak telkenként. – Szántók nagysága holdakban. – Műveletlen szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Makkos erdők, tüzifára is, holdakban.
Tibinzy:
Innen kezdve valamennyi hely deserta. A 9 puszta helységben 9 telek van, ezek értéke.
Végén extractus a jövedelmek értékéről, végösszeg 4% hozammal: 39457 ft. 30 Xr.
Királyi fiskális birtokok. Karrassovoi uradalom.
Karrassova – Petrovics – Velogofczy – Topolani – Grishani – Goritschany – Ladimirovczy – Selesin – Ivanovczy – Herkanovczy – Koska – Budimsy – Boganovczy – Brogyanzy – Habianovczy – Martinzy – Wissovacz – Novack – Tibinzy – Ivanzy – Paulovacz – Vainovczy – Sobotiska – Szritok – Satnicz – Dolianzy – Domanovicz

Tartalomgazda